Funktsiooni Roolimisabi teelt väljasõidu ohu korral piirangud

Teatud rasketes oludes ei saa funktsioon juhti korralikult aidata. Sellistel puhkudel soovitame süsteemi välja lülitada.
Selliste olude näited on järgmised:
  • teetööd
  • talvised teeolud
  • kitsad teed
  • vilets teekate
  • väga sportlik sõidumaneer
  • vilets ilm ja kehv nähtavus
  • ebaselgete või puuduvate sõidurea joontega teed
  • teravad nurgad või jooned (v.a sõidurea märgistus)
  • kui elektriline juhtimine töötab väiksema võimsuse juures – nt ülekuumenemisest tingitud jahutamise ajal (vt jaotist „Kiirusest olenev juhtajami koormusjõud”).

 Märkus

Funktsioon kasutab auto kaamerat, millel on teatud üldised piirangud, vt jaotist "Kaamera piirangud".

 Märkus

Funktsioon kasutab auto andurit, millel on teatud üldised piirangud, vt jaotist "Radari piirangud".

Kas sellest oli abi?