Sõidurajaabi

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon (LKA1) aitab juhil kiirteedel ja muudel taolistel teedel teatud olukordades õigel sõidurajal püsida.

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon juhib auto tagasi oma sõiduritta ja/või hoiatab juhti vibreeriva rooliga.

Sõiduraja hoidmise abifunktsioon on aktiivne, kui auto kiirus on 65–200 km/h (40–125 mph) maanteel, kus on selgelt nähtavad sõiduraja ääristusjooned.

Kitsastel teedel ei pruugi funktsioon toimida ja lülitub ooterežiimi. Kui tee muutub piisavalt laiaks, lülitub funktsioon uuesti tööle.

P5-1507-DAS Princip för DAC
Kaamera tuvastab maantee/sõiduraja ääristusjooned.
P5-1507-LKA Princip Styrhjälp
Sõidurea abisüsteem juhib auto tagasi oma sõiduritta.
P5-1507-LKA Princip Varning+Styrhjälp
Sõiduraja abifunktsioon hoiatab rooli vibreerimise kaudu2.
Olenevalt sätetest, toimib sõidurea hoidmise abisüsteem järgmiselt.
  • Abi3 aktiveeritud: Kui auto läheneb sõidurea joonele, keerab LKA pisut rooli ja juhib auto sõidurajale tagasi.
  • Hoiatus3 aktiveeritud: kui auto hakkab sõidurada ületama, hoiatatakse juhti vibreeriva rooliga.

 Märkus

Kui suunatuled vilguvad, sõidureaabi roolimist ei paranda ja hoiatusi ei esita.

 Hoiatus

  • Sõiduraja hoidmise funktsioon on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Funktsioon ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Sõiduraja abifunktsioon ei sekku

P5-1507-LKA Princip Gena i kurva
Sõiduraja hoidmise abifunktsioon ei rakendu järskudes sisekurvides.

Teatud juhtudel võimaldab sõiduraja abifunktsioon sõiduraja äärejoonte ületamist ilma sekkumiseta roolimisabi või hoiatusega, nt suunatulede kasutamisel või kurvide lõikamisel.

  1. 1 Lane Keeping Aid
  2. 2 Rooli pulseerimine erineb – mida kauem auto oma sõidureast väljas püsib, seda kauem rool pulseerib.
  3. 3 Vt teemat "LKA alternatiivid" jaotises "Sõiduraja hoidmise abifunktsiooni aktiveerimine/deaktiveerimine".

Kas sellest oli abi?