Ventileeritud esiistme aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Istmetel on ventilatsioonisüsteem, mis suurendab näiteks kuumas kliimas mugavust.

Ventilatsioonisüsteem koosneb istmetes ja seljatugedes olevatest ventilaatoritest, mis tõmbavad õhku läbi istmepolstri. Jahutusefekt tugevneb salongiõhu jahtumisel. Süsteemi saab aktiveerida töötava mootoriga.

P5-1507–Climate–Seat and steering wheel regulation
Rooli- ja istmenupud kliimareal1.

Vajutage keskekraani kliimareal vasak- või parempoolset rooli- ja istmenuppu, et avada istme ja rooli juhtnupud.

Kui autol ei ole soojendusega istmeid või soojendusega rooli, on ventilatsiooniga istmete nupp saadaval otse kliimareal.

Vajutage korduvalt ventilatsiooniga istmete nuppu, et vahetada nelja taseme vahel: Väljas, Kõrge, Keskmine ja Madal.
Tase muutub ja nupp näitab määratud taset.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Ühevööndilisel kliimasüsteemil asuvad nupud kliimareal taga vasakul ja paremal.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?