Parkimine Aktiivse parkimise abiga

Aktiivne parkimisabi (PAP1) aitab sõitjal kolme sammu abil parkida. Samuti aitab funktsioon sõitjal parkimiskohalt lahkuda.

 Märkus

Parkimisabi mõõdab kaugust ja pöörab rooli – juhi ülesanne on teha järgmist.

 • Jälgida hoolikalt auto ümbrust
 • Järgida keskekraanil olevaid juhiseid
 • Valida käik (edasi/tagasi) - helisignaal näitab, millal juht peaks käiku vahetama
 • Hoida ohutut kiirust
 • Pidurdada ja peatada auto

Erinevate sammude ajal kuvatakse keskekraanil sümbolid, graafika ja/või tekst.

PAP-i saab aktiveerida siis, kui mootor on käivitatud ja järgmised tingimused on täidetud.
 • Autole ei ole kinnitatud järelhaagist
 • Sõidukiirus peab jääma alla 30 km/h (20 mph).

 Märkus

Kui PAP otsib parkimiskohta, peaks auto ja parkimiskohtade vahemaa olema 0,5-1,5 m (1,6–5,0 jalga).

Parkimine

PAP pargib auto järgmiste etappidena.
 1. Parkimiskoht on tuvastatud ja mõõdetud.
 2. Auto juhitakse tagurdamisel parkimiskohta.
 3. Auto paigutatakse parkimiskohta – süsteem võib juhil paluda käiku vahetada.

Parkimiskohtade otsimine ja mõõtmine

P5-1507-PAP symbol På-Av

Funktsiooni saab aktiveerida keskekraani funktsioonivaates.

Juurdepääs on võimalik ka kaamerakuvadel.

P5-1507-Parallel parking Scan + Stop
Paralleelparkimise tööpõhimõte.
P5-1507-Perpendicular parking Scan + Stop PAP
Ristparkimise tööpõhimõte.
Talita järgmiselt:
Paralleelse või ristiparkimise korral ei tohi sõidukiirus olla suurem kui 30 km/h (20 miili/h).
Puudutage funktsiooni- või kaameravaatel nuppu Pargi.
PAP otsib parkimiskohta ja kontrollib, kas see on piisavalt suur.
Olge valmis autot peatama, kui keskekraanil kuvatakse sümbol ja sõnum, et sobiv parkimiskoht on leitud.
Kuvatakse hüpikaken.
Valige Paralleelparkimine või Risti parkimine ning seejärel valige tagasikäik.

 Märkus

PAP otsib lähedusest parkimiskohta, kuvab juhised ja suunab auto parkimiskohale kaassõitja tänavapoolel. Kuid vajaduse korral võib auto parkida ka juhipoolsele tänavapoolele.

 • Aktiveerige juhipoolne suunatuli – seejärel otsib süsteem sellelt auto poolelt parkimiskohta.

Parkimiskohta tagurdamine

P5-1507-Parallel parking reverse
Paralleelparkimine.
P5-1507-Perpendicular parking reverse PAP
Ristparkimine.
Auto tagurdamiseks parkimiskohale tehke järgmist.
Kontrollige, kas ala auto taga on vaba, seejärel lülitage sisse tagurpidikäik.
Tagurdage aeglaselt ja ettevaatlikult, ilma rooliratast puudutamata ning mitte suurema kiirusega kui 7 km/h (4 mph).
Olge valmis autot peatama, kui keskekraanil kuvatakse vastav sümbol ja sõnum.

 Märkus

 • Kui PAP-funktsioon on aktiveeritud, hoidke käed roolist eemal.
 • Veenduge, et rool saab vabalt liikuda ega ole takistatud.
 • Optimaalsete tulemuste saavutamiseks - oodake, kuni rool on end pööranud, enne kui alustate edasi/tagasi sõitmist.

Auto paigutamine parkimiskohale

P5-1507-Parallel parking fixation
Paralleelparkimine.
P5-1507-Perpendicular parking fixation PAP
Ristparkimine.
Talita järgmiselt:
Asetage käigukang D asendisse, oodake kuni rooli on pööratud ning sõitke aeglaselt edasi.
Olge valmis autot peatama, kui keskekraanil kuvatakse vastav sümbol ja sõnum.
Valige tagasikäik ja sõitke aeglaselt tahapoole.
Olge valmis autot peatama, kui keskekraanil kuvatakse vastav sümbol ja sõnum.

Kui auto on pargitud, lülitub funktsioon automaatselt välja ning kuvatakse vastavad joonised ja tekst. Juhil võib osutuda vajalikuks asendit parandada. Ainult juht saab kindlaks määrata, kas auto on õigesti pargitud.

 Oluline

Kui PAP kasutab andureid, on hoiatusvahemaa lühem võrreldes sellega, kui andureid kasutab parkimisabi.
 1. 1 Park Assist Pilot

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?