Liiklusmärkide teabe aktiveerimine/deaktiveerimine

Liiklusmärkide tuvastamise funktsioon on valitav – juht saab selle Sisse või Välja lülitada.

P5-1507-Knapp TrafikSkyltsInformation RSI

Vajutage keskekraani funktsioonivaates nuppu Road Sign Information.

  • Nupu ROHELINE märgutuli – RSI on sisse lülitatud.
  • Nupu HALL märgutuli – RSI on välja lülitatud.

 Märkus

  • Kui automaatse kiirusepiiraja funktsioon on aktiveeritud, kuvatakse liiklusmärkide teave juhiekraanil isegi siis, kui RSI ei ole aktiveeritud.
  • Kui soovite liiklusmärkide teabe juhiekraanilt eemaldada, peate deaktiveerima nii automaatse kiirusepiiraja kui ka RSI.
  • Kui automaatse kiirusepiiraja funktsioon on aktiveeritud ja RSI deaktiveeritud, siis RSI hoiatust ei kuvata. Sellisel juhul ei saa ka RSI sätteid reguleerida, sätete reguleerimiseks ja hoiatuste saamiseks peab RSI olema aktiveeritud.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?