Õhuringluse aktiveerimine ja deaktiveerimine

Õhuringlus takistab paha välisõhu, heitgaaside jms sattumise salongi, kasutades salongis olevat õhku kliimasüsteemi kaudu uuesti.
P5-1507–Climate–Button recirculation
Õhuringluse nupp kliimakuval.
Avage kliimavaade keskekraanil.
Vajutage Ringlus.
Õhuringlus lülitatakse sisse/lülitatakse välja ning nupp süttib/kustub.

 Oluline

Kui õhk ringleb autos liiga kaua, võivad autoaknad seest uduseks muutuda.

 Märkus

Õhuringlusseadet ei saa käivitada, kui maksimaalse võimsusega sulatuspuhur on käivitatud.

Kas sellest oli abi?