Sisestage sihtpunkt otse kaardile*

Sihtkoha saab sisestada erinevatel viisidel. Tavaliselt on kõige lihtsam see valida kaardilt sõrmega.

Paljudel juhtudel on kõige lihtsam soovitud kohani kerida ja seda näpuga puudutada.

  1. Kontrollige, et kaardivaade oleks maksimaalselt välja suumitud.
  2. kerige kaarti, kuni soovitud asukoht ilmub nähtavale.
  3. Hoidke asukohta all − luuakse ikoon ja menüü avaneb.
  4. Valige Mine siia - algab juhendamine.

Kustutage ikoon.

Ikooni kustutamine asukohast.
  • Vali Kustuta

Kohandage ikooni asukohta

Ikooni asukoha muutmine.
  • Puudutage ja hoidke ikooni all, lohistage see soovitud kohta ja vabastage.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?