Parkimisabi piirangud

Parkimisabikaamera ei suuda igas olukorras kõike tuvastada ja võib seetõttu toimida piiratult.

Juht peab olema teadlik järgmistest parkimisabikaamera piirangutest.

 Hoiatus

P5-1717-Knapp-PAC Kopplat släp

Olge tagurdamisel eriti tähelepanelik, kui autoga on ühendatud haagis, jalgrattahoidik või muu sarnane seade ja kuvatud on see sümbol.

See sümbol näitab, et tagumised parkimisandurid on välja lülitatud ega hoiata takistuste eest.

 Märkus

Rattahoidik või muu auto tagaosale paigaldatud tarvik võib takistada kaamera vaadet.

Pimedad alad

P5-1617-PAC 360-All camera-views
Kaamerate vaateväljade vahele jäävad nn pimenurgad.

360° vaateväljas võivad objektid/takistused kaduda individuaalsete kaamerate vaateväljade vahedesse.

 Hoiatus

Pöörake tähelepanu võimalusele, et isegi kui tundub, et varjatud on ainult võrdlemisi väike osa pildist, võib peidus olla võrdlemisi suur osa. Seetõttu võib takistus jääda märkamata, kuni auto on sellele väga lähedal.

Vigane kaamera

P5-1617-PAC 360-camera out of order

Kui kaamera sektor on pime ja sisaldab seda sümbolit, ei ole kaamera töökorras.

Järgmisel joonisel on toodud näide.

P5-1617-PAC 360-view w defect camera
Auto vasakpoolne kaamera ei ole töökorras.

Kaamera pime sektor

Kaamera pime sektor kuvatakse ka järgmistel juhtudel, aga sellisel juhul ilma vigase kaamera sümbolita.

  • Uks on lahti
  • Tagaluuk on lahti
  • Küljepeeglid on sisse tõmmatud.

Valgustingimused

Kaamerapilti reguleeritakse automaatselt vastavalt valgustingimustele. Seetõttu võib pildi eredus ja kvaliteet veidi erineda. Vähene valgus võib pildikvaliteeti halvendada.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?