Auto Internetiga ühendamine mobiilseadme abil (Bluetooth)

Bluetoothi kaudu Interneti-ühenduse loomiseks jagage telefoni Interneti-juurdepääsu ja juurdepääsu mitmesugustele võrguteenustele autos.

Telefon ja võrguoperaator peavad võimaldama internetiühenduse jagamist (Interneti-ühenduse jagamine) ning mobiilsideleping peab sisaldama andmesidet.

Selleks et saaksite ühendada auto Internetiga Bluetoothi ühendusega telefoni kaudu, peab telefon juba olema autoga Bluetoothi kaudu esimest korda ühendatud. Veenduge, et personaalne pääsupunkt (teisaldatav/personaalne pääsupunkt) on telefonis aktiveeritud.
Kui telefon on varem Bluetoothi kaudu ühendatud, vajutage keskekraani ülakuval valikut Seaded.
Keskekraanil: Vajutage SideBluetooth-seadmed.
Märkige jaotise Internetiühendus valiku Bluetoothi internetiühendus aken.
Nüüd on teie auto Bluetooth-ühendusega telefoni kaudu Internetiga ühendatud.

 Märkus

Kui kasutate funktsiooni Apple CarPlay, saab auto Interneti-ühenduse luua ainult Wi-Fi või automodemi abil*.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?