Pidurituli

Pidurituli süttib pidurdamisel automaatselt.

Pidurituli süttib piduripedaali allavajutamisel. See lülitatakse sisse ka siis, kui mõni juhiabisüsteem autot automaatselt pidurdab.

Kas sellest oli abi?