Tagaistme seljatugede langetamine

Tagaistme seljatugi on jaotatud kaheks osaks. Kaht osa saab eraldi ette lasta.

 Hoiatus

  • Enne sõidu alustamist reguleerige istet ja fikseerige see. Olge istme reguleerimisel ettevaatlik. Hooletu või ettevaatamatu reguleerimine võib põhjustada inimvigastusi.
  • Pika eseme vedamisel tuleb see järsu pidurduse tagajärjel kaasneva võimaliku kehavigastuse ja kahjustuste vältimiseks alati korralikult kinnitada.
  • Autosse pagasi paigutamisel ja selle eemaldamisel lülitage mootor alati välja ja rakendage seisupidur.
  • Automaatkäigukastiga autodel liigutage käigukang eksliku liigutamise vältimiseks asendisse P.

 Oluline

Istme seljatoe allalaskmisel peab tagaiste olema tühi. Ka turvavööd ei tohi olla ühendatud. Vastasel korral võivad tagaistmepolstrid viga saada.

 Oluline

Keskmise istme käetugi* tuleb enne istme allalaskmist üles tõsta.

Kui auto on varustatud privaatlukustusega, tuleb tagaluuk enne istme langetamist sulgeda.

 Märkus

Tagaistmete seljatugede täielikuks kokkuliigendamiseks võib osutuda vajalikuks esiistmete ettelükkamine ja/või seljatugede püstisuunamine.

Seljatoe langetamine

Elektroonilise istmeklappimisega auto

P6-CMA-Fold seats buttons in the trunk

Kui autol on tagaistme elektroonilise klappimise funktsioon*, siis asuvad pakuruumis vastavad nupud. Seljatugesid saab langetada ka käsitsi.

 Hoiatus

Tagaistme automaatsel klappimisel veenduge, et keegi ei jää selle vahele. Kuna see toimub nupuvajutuse järel automaatselt, ei tohi keegi tagaistmel istuda ega selle lähedal viibida.

Tagaistme klappimise lihtsustamiseks peab auto seisma paigal ja tagaluuk olema avatud.

Seljatugede elektrooniline klappimine:
Veenduge, et tagaistmel ei istu kedagi ja seal pole ühtegi objekti.
Langetage keskmise istme peatugi käsitsi.
Hoidke nuppu klappimiseks all. Vasaku ja parema seljatoe jaoks on vastavalt nupud L ja R.
Seljatoed langetatakse horisontaalasendisse automaatselt. Peatoed langetatakse automaatselt.
Seljatoe käsitsi langetamine:
P5-1717-XC60+XC60H-folding rear seat manually (w/ el. option)
Langetage keskmine peatugi käsitsi P5-Icon red arrow 1.
Tõmmake auto vasak- ja parempoolse tagaistme seljatugede külge kinnitatud käepidemed ette P5-Icon red arrow 2.
Seljatugi vabaneb lukust ja langeb automaatselt horisontaalsesse asendisse.

Elektroonilise istmeklappimiseta auto

Tagaiste koosneb kahest osast:

  • Parempoolse ja keskmise istme saab alla lasta ühe üksusena.
  • Vasakpoolse istme saab eraldi alla lasta.
P5-1717-XC60+XC60H-folding rear seat manually (w/ el. option)
Langetage keskmine peatugi käsitsi P5-Icon red arrow 1.
Tõmmake auto vasak- ja parempoolse tagaistme seljatugede külge kinnitatud käepidemed ette P5-Icon red arrow 2.
Seljatugi tuleb lukust lahti ja see tuleb horisontaalsesse asendisse lasta käsitsi.

Ülestõstmine toimub vastupidises järjekorras.

 Hoiatus

Kui seljatugi on üles tõstetud, ei tohi punane märgutuli enam põleda. Kui see põleb endiselt, ei ole seljatugi paika fikseerunud.

 Hoiatus

Veenduge, et tagaistme seljatugi ja peatugi on pärast ülespööramist õigesti fikseerunud.

Kui tagaistmetel on reisijaid, tuleb külgmiste istmete peatoed alati üles tõsta.

Seljatoe tõstmine

Seljatoe viimine ülemisse asendisse toimub käsitsi.
Liigutage seljatugi käsitsi üles/alla.
Vajutage seljatuge, kuni lukk läheb kinni.
Peatoe saab käsitsi üles tõsta.
Vajadusel tõstke keskmise istme peatuge.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?