Tagumine udutuli

Tagumised udutuled on märgatavalt tugevamad kui tavalised tagatuled ja neid tuleks kasutada ainult halva nähtavuse korral näiteks udus, lumes, suitsus või tolmus, et teised liiklejad näeksid eesliikuvat sõidukit varakult.
P5-1507 Button, rear fog light
Tagumise udutule nupp.

Tagumine udulamp on lamp, mis asub auto tagaosas juhipoolsel küljel.

Tagumist udutuld on võimalik sisse lülitada ainult siis, kui:

  • süüde on asendis II või mootor töötab ning roolikangi pöördnupp on asendis P5-1707 Symbol AUTO või P5-1507 Symbol low beam;
  • roolikangi pöördnupp on asendis P5-1507 Symbol position light ning eesmised udutuled on sisse lülitatud.

Vajutage sisse-/väljalülitusnuppu. Kui tagumine udutuli põleb, süttib juhi ekraanil sümbol P5-1507 Symbol rear foglight.

Tagumine udutuli lülitatakse automaatselt välja, kui:

  • käivitusnuppu keeratakse päripäeva mootori seiskamiseks või roolikangi valikulüliti keeratakse asendisse P5-1507 Symbol zero (light);
  • roolikangi pöördnupp on asendis P5-1507 Symbol position light ning eesmised udutuled on välja lülitatud.

 Märkus

Eeskirjad tagumiste udutulede kasutamise kohta on riigiti erinevad.

Kas sellest oli abi?