Roolimisabi vastutuleva sõidukiga kokkupõrke ohu korral

See alamfunktsioon aitab juhti, kes ei pane tähele, et auto kaldub vastassuunavööndisse.
P5-1717-CitySafety Undvikande kollision m mötande
Funktsioon aitab autot tagasi õigele sõidurajale roolida.
  1. P5-Icon red circle 1Vastutulevad sõidukid
  2. P5-Icon red circle 2Teie auto

Funktsioon on aktiivne, kui auto kiirus on 60–140 km/h (37–87 mph) maanteel, kus on selgelt nähtav teemärgistus.

Kui auto hakkab sõidurajalt kõrvale kalduma, kui samal ajal läheneb vastassuunast sõiduk, aitab see funktsioon juhil auto tagasi sõidurajale roolida.

Funktsioon ei sekku juhtimisabi rakendamisesse suunatule kasutamise korral. Peale selle, kui funktsioon tuvastab, et juht roolib autot aktiivselt, lükatakse funktsiooni aktiveerimine edasi.

Pärast aktiveerumist teavitatakse juhti sellest teatega:
  • Kokkupõrke vältimise abi Autom. sekkumine

 Hoiatus

  • Alamfunktsioon "Roolimisabi vastutuleva sõidukiga kokkupõrke ohu korral" on abivahend, mis aitab suurendada sõiduohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Roolimisabi aktiveeritakse ainult suure kokkupõrkeohu korral, seetõttu ei tohi te kunagi ootama jääda, kuni funktsioon sekkub.
  • Funktsioon ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Kas sellest oli abi?