Juhiekraani rakendusemenüü käsitsemine

Juhiekraani rakendusemenüüd kasutatakse rooli parempoolse klahvistikuga.
P5-1507–I+C–App menu and right steering wheel switch
Rakendusemenüü ja rooli parempoolne klahvistik.
  1. P5-Icon red circle 1Avamine/sulgemine
  2. P5-Icon red circle 2Vasakule/paremale
  3. P5-Icon red circle 3Üles/alla
  4. P5-Icon red circle 4Kinnitus

Rakendusemenüü avamine/sulgemine

Vajutage avamise/sulgemise (1) valikut.

(Kui juhiekraanil on vastamata teade, ei saa rakendusemenüüd avada. Enne rakendusemenüü avamist tuleb teatele reageerida.)

Rakendusemenüü avaneb/sulgub.

Rakendusemenüü sulgub teatud aja möödudes ja konkreetsete valikute tegemisel automaatselt.

Rakendusemenüüs liikumine ja valikud

Erinevate kasutatavate rakenduste vahel liikumiseks vajutage vasak- või paremnuppu (2).
Rakendusemenüüs kuvatakse eelmise/järgmise rakenduse funktsioonid.
Valitud rakenduse funktsioonide sirvimiseks vajutage üles- või allanuppu (3).
Funktsiooni suvandi kinnitamiseks või tähistamiseks vajutage kinnitusnuppu (4).
Funktsioon aktiveeritakse ja teatud suvandite korral rakendusemenüü seejärel sulgub.

Kui rakenduste menüü uuesti avatakse, avaneb see viimati valitud rakenduse funktsioonide juurest.

Kas sellest oli abi?