Võtmeta sisenemise sätted*

Võtmeta sisenemiseks saab valida erinevad järjekorrad.
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Valige My CarLukustamineVõtmeta avamine

Valige suvand:

  • Kõik uksed

- avab kõik uksed korraga lukust.

  • Üks uks

- avab valitud ukse lukust.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?