Lukustamine ja lukust avamine kaugjuhtimispuldiga

Kaugjuhtimispuldi nuppe saab kasutada kõigi uste, tagaluugi ja kütusekorgi lukustamiseks ning lukust avamiseks.

Kaugjuhtimispuldi abil lukustamine

16w17 - SPA - Remote Key with buttons
Kaugjuhtimispult1.
Lukustamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu P5-1507 Remote key icon for lock/global close.

Juhiuks peab lukustamise aktiveerimiseks olema suletud2. Kui üks ustest või tagaluuk on avatud, neid ei lukustata ja alarmi* ei lülitata sisse enne, kui need suletakse. Alarmi liikumisandurid* aktiveeritakse siis, kui kõik uksed ja tagaluuk on suletud ja lukustatud.

 Märkus

Võtke arvesse kaugjuhtimispuldi/Key Tag autosse lukustamise ohtu.

Autosse jäetud kaugjuhtimispult/Key Tag deaktiveeritakse auto lukustamisel ja signalisatsiooni sisselülitamisel muu kehtiva võtme abil. Samuti deaktiveeritakse turvariivi (Deadlock) funktsioon.

Deaktiveeritud võti aktiveeritakse auto lukust avamisel uuesti.

Lukustamine, kui tagaluuk on lahti

 Märkus

Kui auto lukustati siis, kui tagaluuk on lahti, ärge unustage kaugjuhtimispulti pakiruumi, kui tagaluuk pannakse kinni ja auto on täiesti lukus3.

Kaugjuhtimispuldiga lukust lahti tegemine

Lukustuse avamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi nuppu P5-1646-x90-Remote key icon for unlocking.

Automaatne taaslukustamine

Juhul kui kahe minuti jooksul pärast luku avamist ei avata ühtki ust ega tagaluuki, lukustuvad need automaatselt uuesti. See funktsioon vähendab ohtu, et auto jäetakse kogemata lukustamata.

Mida teha, kui kaugjuhtimispult ei toimi?

 Märkus

Püüdke autole lähemale liikuda ja seda uuesti lukust avada.

Kui kaugjuhtimispuldiga ei ole võimalik lukustada või lukust avada, võib patarei olla tühi. Sellisel juhul lukustage või avage juhiuks eraldavata võtmega.

  1. 1 Joonis on illustreeriv, osad võivad olenevalt auto mudelist erineda.
  2. 2 Kui autol on võtmeta lukustamise / lukust avamise funktsioon, peavad kõik küljeuksed olema suletud.
  3. * Lisavarustus/tarvik.
  4. 3 Kui auto on varustatud võtmeta lukustamise/avamise funktsiooniga ja süsteem tuvastab, et võti on auto sees, siis tagaluuk ei lukustu selle sulgemisel.*

Kas sellest oli abi?