Mootori väljalülitamine

Auto lülitatakse välja rooli kõrval oleva käivitusnupuga.

P6-1746-XC40-engine start button
Käivitusnupu asukoht.

Mootori väljalülitamiseks toimige järgmiselt.

Vajutage käivitusnuppu – auto lülitatakse välja.

Kui automaatkäigukastiga autode käigukang pole asendis P või kui auto hakkab veerema, tehke järgmist.

Vajutage käivitusnuppe ja hoidke seda all, kuni auto välja lülitatakse.

Kas sellest oli abi?