Kasutusjuhendi lugemine

Kasutusjuhendi lugemine on hea viis uue auto tundmaõppimiseks. Soovitatav on teha seda enne esimest sõitu.

Kasutusjuhend annab võimaluse tutvuda uute funktsioonidega, mõista, kuidas autot erinevates olukordades käsitseda tuleks, ja kasutada auto kõiki omadusi parimal võimalikul viisil. Palun pööra tähelepanu ohutusjuhistele.

Selle kasutusjuhendi eesmärk on selgitada Volvo sõiduki kõiki võimalikke omadusi, funktsioone ja võimalusi. See ei ole mõeldud viitama ega garanteerima, et kõik need omadused, funktsioonid ja võimalused on kõikides sõidukites olemas. Osa kasutatud terminitest ei pruugi ühtida müügi-, turundus- ja reklaammaterjalides kasutatud terminitega.

Pidevate arendustöödega täiustatakse meie tooteid pidevalt. Ümberehitused tähendavad, et autos olev varustus võib erineda kasutusjuhendis välja toodud teabest, kirjeldustest ning joonistest. Jätame endale õiguse teha muudatusi sellest ette teatamata.

Ärge eemaldage kasutusjuhendit autost – probleemide korral puudub asjatundlikku abi saamist hõlmav teave.

© Volvo Car Corporation

Lisaseadmed/tarvikud

Käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatakse lisaks põhivarustusele ka lisavarustust (tehases paigaldatud varustus) ja teatud tarvikuid (hiljem paigaldatud erivarustus).

Lisavarustus/tarvikud on tähistatud tärniga *.

Kasutusjuhendis kirjeldatud seadmeid ei pakuta kõikidele autodele – erinevused tulenevad turgude eripäradest ning kehtivatest riiklikest või kohalikest õigusaktidest.

Kui tekib küsimus, missugune on standard-, lisa- või erivastust, konsulteeri Volvo edasimüüjaga.

Eritekstid

 Hoiatus

Hoiatustekstid ilmuvad vigastuse ohu korral.

 Oluline

Tähtsad teated ilmuvad vigastuse ohu korral.

 Märkus

MÄRKUSED sisaldavad nõuandeid, näiteks sõiduki omaduste ja funktsioonide kasutamise hõlbustamiseks.

Allmärkus

Kasutusjuhend sisaldab ka teatud täiendteavet. Lisateavet tähistab teabesümbol 1. Lisateavet sisaldava kasti avamiseks vajutage sümbolit.

Teated

Need on menüütekstide ja teadete kuvad. Kasutusjuhendis nende tekstide väljanägemine erineb tavatekstist. Menüütekstide ja sõnumite näited: Telefon, Uus teade.

Kleebised

Autos on mitut tüüpi kleebiseid, mis on mõeldud olulise informatsiooni edastamiseks lihtsas ja selges vormis. Autos olevad kleebised kleebisel oleva hoiatuse/informatsiooni tähtsuse alusel pandud järgnevasse (kahanevasse) järjekorda.

Hoiatus tervisekahjustuste (vigastuste) eest

P5-1507-Decal warning

Mustad ISO sümbolid kollasel taustal, valge tekst/pilt mustal taustal. Kasutatakse tähelepanu osutamiseks võimalikule ohule, mis võib (kui hoiatust eiratakse) lõppeda raskete vigastuste või inimese surmaga.

Varakahju tekkimise oht

P5-1507-Decal notice

Valged ISO sümbolid ja valge tekst/pilt mustal või sinisel taustal ja tekstiväljal. Kasutatakse tähelepanu osutamiseks võimalikule ohule, mis võib (kui hoiatust eiratakse) lõppeda varalise kahjuga.

Information

P5-1507-Decal information

Valged ISO sümbolid ja valge tekst/pilt mustal taustal.

 Märkus

Kasutusjuhendis kujutatud andmeplaadid ei tarvitse vastata täpselt sõidukile paigaldatud andmeplaatidele. Neil kujutatakse nende ligikaudset välimust ja asukohta autos. Teie konkreetse auto andmed on esitatud teie auto andmeplaatidel.

Tegevuste loetelud

Tegevused, mis tuleb sooritada kindlas järjekorras, on kasutusjuhendis nummerdatud:

P5-Icon gray box 1Kui tegevus on sammude kaupa kirjeldatud ja illustreeritud, on illustratsioonidel kirjeldustega sama numeratsioon.
P5-Icon gray box AOn ka jooniste kõrval olevate tähtedega loetelusid, kus juhiste järjekord ei ole oluline.
P5-Icon red arrow 1Nooled võivad olla nii nummerdatud kui nummerdamata ning neid kasutatakse liikumise tähistamiseks.
P5-Icon red arrow AKui vastastikune järjekord ei ole tähtis, kasutatakse liikumiste selgitamiseks tähtedega nooli.

Juhul kui tegevuse sammude kirjeldused ei ole illustreeritud, on kirjeldused nummerdatud tavaliste numbritega.

Positsioonide loetelud

P5-Icon red circle 1Numbritega punaseid rõngaid kasutatakse joonistel eri detailide tähistamiseks. Sama number kordub joonise juurde kuuluvas detailide loetelus.

Sammude loetelud

Täpploendit kasutatakse juhendis tegevuste loendites.

Näiteks:

  • Jahutusvedelik
  • Mootoriõli

Sellega seotud teave

Täiendav teave viitab teistele selle teemaga lähedalt seotud artiklitele.

Joonised

Mõned kasutusjuhendis kasutatud joonised on skemaatilised ja esitavad üldpildi või näite teatud funktsioonist. Joonised võivad auto tegelikust välimusest olenevalt varustustasemest ja riigist erineda.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Täiendteabe näide.

Kas sellest oli abi?