Käigukast

Käigukast on osa auto mootori ja veorataste vahelisest jõuülekandest. Käigukasti ülesandeks on vahetada käiguülekandeid vastavalt kiiruse ja võimsuse suhtele.

Autol on kaheksakäiguline automaatkäigukast. Käikude arv tähendab, et mootori väändemomenti ja võimsust saab kasutada efektiivselt. Kaks käikudest on kiirkäigud, mis aitavad mootori püsipöörete juures kütust säästa. Käike saab valida ka käsitsi. Juhiekraanil näidatakse hetkel valitud käiku.

 Oluline

Ajamisüsteemi osade kahjustamise vältimiseks kontrollitakse käigukasti töötemperatuuri. Ülekuumenemisohu korral süttib juhi ekraanil ohusümbol ja kuvatakse teade. Järgige teates esitatud soovitust.

Juhi ekraanil olevad sümbolid

Käigukasti rikke korral ilmub juhiekraanile sümbol ja teade.

TähisSpetsifikatsioon
P5-1519-XC90 hybrid-Dim soul symbol- transmission
Käigukasti teave või viga. Järgige antud soovitust.
P5-1519-XC90 Hybrid-Dim soul symbol- transmission temperature
Kuum või ülekuumenenud käigukast. Järgige antud soovitust.
P5-15w19-XC90H-Symbol-Reduced speed limit-warning

Vähenenud jõudlus/Kiirendus vähendatud

Ajamisüsteemi ajutise tõrke korral läheb auto avariirežiimi ja mootori võimsust vähendatakse, et vältida ajamisüsteemi kahjustamist.

Kas sellest oli abi?