Aktiivne kaugtuli

Aktiivsed kaugtuled on funktsioon, mis kasutab tuuleklaasi ülaservas paiknevat kaameraandurit vastutulevate liiklejate esitulede valguse või eessõitvate sõidukite tagatulede valguse tuvastamiseks, millest juhinduvalt lülitab kaugtuled ümber lähituledele.
P5-1617 Stalk with turning ring in AHBC position
Aktiivsed kaugtuled aktiveeritakse roolikangi valikunupuga asendisse P5-1707 Symbol AUTO.

Funktsioon võib arvesse võtta ka tänavavalgustust. Kaugtuled lülitatakse välja, kui kaameraandur ei näe enam eespool liikuvaid või vastutulevaid sõidukeid.

Funktsioon saab käivituda sõites pimedas kiirusel ligikaudu 20 km/h (ligikaudu 12 mph) või kiiremini.

Kui aktiivsed kaugtuled lülitatakse välja siis, kui põhituled põlevad, lülituvad lähituled automaatselt sisse.

Kui aktiivsed kaugtuled on sisse lülitatud, helendab juhiekraanil valge sümbol P5-1507 Symbol AHBC activated.

Kaugtulede sisselülitamisel põleb sümbol sinisena.

LED1 -esituledega auto*

Kui aktiivsed esituled on sisse-/väljalülitusfunktsiooniga2, lülituvad tuled tagasi kaugtuledele ligikaudu sekundi jooksul pärast seda, kui kaameraandur ei tuvasta enam läheneva sõiduki esitulesid või eesliikuva sõiduki tagatulesid.

Tuled lülituvad täiskaugtuledele ligikaudu sekund pärast seda, kui kaamerasensor ei tuvasta enam vastutuleva liikluse esitulesid ega eesõitvate sõidukite tagatulesid.

Aktiivse kaugtule piirangud

Kaameraanduril, millel funktsioon põhineb, on piirangud.

P5-1519 Symbol Active HeadBeamTempUnavailable

Kui see sümbol kuvatakse juhiekraanil koos teatega Aktiivsed kaugtuled Ajutiselt pole saadaval, siis tuleb lähi- ja kaugtulesid lülitada käsitsi. Roolikangi valikunupp võib ikka olla asendis P5-1707 Symbol AUTO. Sümbol P5-1507 Symbol AHBC activated nende teadete kuvamisel kustub.

P5-1519 Symbol FactoryMode_104

Sama kehtib ka siis, kui nimetatud sümbol ilmub koos teatega Tuuleklaasi andur Andur blokeeritud, vt kasutusjuhendit.

On võimalik, et aktiivsete kaugtulede kasutamine on ajutiselt blokeeritud, nt tiheda udu või paduvihma korral. Aktiivsete kaugtulede taas kasutatavaks muutudes või takistuse eemaldamisel tuuleklaasi anduritelt teade kustub ja süttib sümbol P5-1507 Symbol AHBC activated.

 Hoiatus

Aktiivsed kaugtuled aitavad soodsates oludes saavutada optimaalset valgusvihku.

Juht vastutab alati lähi- ja kaugtulede vahel käsitsi ümberlülitamise eest, kui liiklusolukord või ilmastikutingimused seda nõuavad.

  1. 1 LED (Light Emitting Diode) (valgusdiood)
  2. * Lisavarustus/tarvik.
  3. 2 Sõltub auto varustusastmest.

Kas sellest oli abi?