Kapoti avamine ja sulgemine

Kapotti on võimalik avada salongis oleva hoova ning kapoti all oleva hoova abil.

Ava kapott

P6-1746-XC40-Opening hood from inside
P5-Icon red arrow 1Tõmmake pedaalide juures asuvast hoovast, mis vabastab kapoti selle täielikult lukustatud asendist.
P6-1746-XC40-Opening hood with outer handle
P5-Icon red arrow 2Kapoti lukustustest vabastamiseks liigutage kapoti all olevat hooba alla ja tõstke kapott üles.
P6-1746-XC40-Support rod for opening hood
P5-Icon red arrow 3Kasutage tugitihvti kapoti üleval hoidmiseks ja turvaliselt kinnitamiseks.

Hoiatus - kapott pole kinni

P5-1507 Symbol General red

Kui kapott on avatud, kuvatakse juhiekraanil hoiatussümbol ning kõlab hoiatussignaal. Hoiatussignaal kordub, kui auto hakkab veerema.

 Märkus

Kui mootoriruumi kaas on nõuetekohaselt suletud, kuid sellele vaatamata ohusümbol põleb või kostab hoiatussignaal, siis võtke ühendust volitatud Volvo teenindusega.

Sulgege kapott

Eemaldage tugitihvt ja pange see oma kohale.

P6-1746-XC40-Storing the support rod for hood
Laske kapott alla.
Kui kapott peatub lukusti vastas, vajutage kapott täieliku sulgemiseni alla.

 Hoiatus

Muljumisoht! Veenduge mootoriruumi kaane sulgemisel, et keegi ei viibiks kaane sulgemisalas. Vastasel juhul on inimvigastuste oht.

 Hoiatus

Veenduge mootoriruumi kaane sulgemisel, et see lukustub õigesti. Mootoriruumi sulgumine peab olema mõlemalt poolt kuuldav.
P5-1617-S90/V90 Hood, slightly open
Kapott ei ole täielikult suletud. Joonis on illustreeriv, osad võivad olenevalt auto mudelist erineda.
P5-1617-S90/V90 Hood, closed
Kapott on täielikult suletud. Joonis on illustreeriv, osad võivad olenevalt auto mudelist erineda.

 Hoiatus

Ärge mitte kunagi sõitke, kui mootoriruumi kaas on avatud.

Kui sõidu ajal ilmneb, et mootoriruumi kaas ei ole õigesti suletud, siis peatuge kohe ja sulgege kaas.

Kas sellest oli abi?