Raadio ja meediumi häälega juhtimine1

Allpool on nimetatud käsud raadio ja meediumipleieri juhtimiseks.
Vajutage nuppu P5–1507–Voice control button ja lausuge üks järgmistest käskudest.
 • "Media" – käivitab meedia ja raadio dialoogiakna ja kuvab käskude näited.
 • "Play [artist]" - esitab valitud artisti muusikat.
 • "Play [loo pealkiri]" - esitab valitud loo.
 • "Play [loo pealkiri] albumilt [album]" - esitab valitud albumilt valitud loo.
 • Play [TV kanali nimi]” – käivitab valitud TV kanali*1.
 • "Play [raadiojaam]" - alustab valitud raadiokanali esitamist.
 • "Tune to [sagedus]" - esitab valitud raadiosagedust antud lainealas. Kui ükski raadioallikas pole aktiivne, lülitutakse automaatselt FM-lainepikkusele.
 • "Tune to [sagedus] [lainepikkus]" - alustab valitud sagedusalas valitud raadiosageduse esitamist.
 • "Radio" – lülitab sisse FM-raadio.
 • "Radio FM" – lülitab sisse FM-raadio.
 • "Radio AM" – lülitab sisse AM-raadio.
 • DAB ” – lülitab sisse DAB-raadio*.
 • TV” – alustab TV*1 esitamist.
 • "USB" – alustab USB-lt taasesitamist.
 • "iPod" – alustab iPod'ist taasesitamist.
 • "Bluetooth" – alustab taasesitust Bluetoothi abil ühendatud seadmest.
 • "Similar music" – esitab USB-seadmetelt esitatavale sarnast muusikat.
 1. 1 Kehtib teatud mudelitel.
 2. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?