Vaadake keskekraanil* rehvirõhu olekut.

Rehvirõhu seiresüsteemi Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS) abil saate rehvide rõhku kontrollida keskekraanilt.

Oleku kontrollimine

Avage rakendusevaates rakendus Auto olek.

P5-1507 ICON_APP_SCREEN_CAR_INFO

Rehvide oleku nägemiseks valige TPMS.

P5-1717-XC60-TPMS button in centerdisplay

Olekunäidik

Keskekraani joonisel on näidatud iga rehvi olek1.

P5-1717-XC60-TPMS view in centerdisplay
Roheline rehv
  • Rehvirõhk ületab hoiatuse piirväärtust.
Kollane rehv
  • Rehvirõhk on liiga madal. Peatuge ja kontrollige ning korrigeerige rehvirõhku, täites rehve esimesel võimalusel. Kalibreerige süsteemi pärast rehvide pumpamist.
Kõik rehvid on kollased
  • Vähemalt kahe rehvi rõhk on liiga madal. Peatuge ja kontrollige ning korrigeerige rehvirõhku, täites rehve esimesel võimalusel. Kalibreerige süsteemi pärast rehvide pumpamist.
Kõik rehvid on hallid
  • Toimub kalibeerimine.
  • Teadmata.

Süsteemi aktiveerumiseks tuleb võib-olla sõita mitu minutit kiirusel üle 35 km/h (22 mph).

Kõik rehvid on hallid ja ilmub teade
  • Rehvirõhu süsteem Ajutiselt pole saadaval. Sümbol vilgub ja umbes minuti möödudes jääb põlema. Süsteem pole hetke kasutatav, aktiveerumine varsti.
  • Rehvirõhu süsteem Vajab hooldust. Sümbol vilgub ja umbes minuti möödudes jääb põlema. Süsteem ei tööta korralikult, võtke ühendust teenindusega2.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Joonis on skemaatiline - paigutus võib sõltuda auto mudelist või tarkvara värskendusest.
  3. 2 Soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.

Kas sellest oli abi?