Süsteemiuuenduste haldamine allalaadimiskeskuse kaudu

Süsteemiuuendused on mõeldud Interneti-ühenduse ja Infotainmenti komponentidega autodele. Kui süsteemiuuendused on saadaval, saab uuendused installida korraga või ükshaaval.

Uuenduse otsimine

P5-1617-Icon-App screen-OTA

Selleks et süsteemi uuendamine oleks võimalik, peab auto olema ühendatud Internetiga1.

Süsteemiuuendusi hallatakse keskekraani rakendusekuval oleva rakendusega Kauguuenduse teenus. Kui teabe-/meelelahutussüsteemi viimase käivituse järel pole saadaolevaid uuendusi otsitud, siis seda tehakse. Tarkvara installimisel otsingut ei toimu. Number nupul Süsteemi uuendused näitab, minu uuendust on saadaval. Nupu vajutamisel kuvatakse installimisvõimalusega autouuenduste loend. Kui uuendus on saadaval, kuvatakse keskekraani olekuribal ka teade Tarkvarauuendused saadaval.

 Märkus

Andmete allalaadimine võib mõjutada teisi andmeid edastavaid teenuseid, nt Interneti-raadiot. Kui mõju teistele teenustele on teie jaoks häiriv, võite allalaadimise katkestada. Selle asemel võite ka muud teenused välja lülitada või katkestada.

 Märkus

Uuendus võib katkeda, kui süüde välja lülitatakse ja autost lahkutakse.

Uuendust ei pea enne autost lahkumist lõpetama, sest uuendamine jätkub järgmisel korral, kui autot kasutatakse.

Kogu süsteemitarkvara uuendamine

Vajutage loendi allosas nuppu Paigalda kõik.

Kui te ei soovi loendi kuvamist, võite valida ka suvandi Paigalda kõik nupuga Süsteemi uuendused.

Süsteemi tarkvaraprogrammide eraldi uuendamine

Vajutage soovitud tarkvara juures nuppu Paigalda.

Tarkvara allalaadimise tühistamine

Vajutage tegevusindikaatoril X märgistust, mis ilmus allalaadimise käivitamisel nupu Paigalda asemele.

Pidage meeles, et alalaadimist saab tühistada, ent installietapi käivitumisel pole seda enam tühistada võimalik.

Taustal tarkvarauuenduse otsingu inaktiveerimine

Automaatne tarkvarauuenduste otsing taustal aktiveeritakse tehases, aga seda funktsiooni saab välja lülitada.

Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Vajutage SüsteemKauguuenduse teenus.
Tühistage valik Luba uuenduste kontroll taustal.
  1. 1 Interneti kasutamisel edastatakse andmeid (andmeliiklus), mille eest võidakse küsida lisatasu.

Kas sellest oli abi?