Parkimise abi aktiveerimine/deaktiveerimine

Parkimise abi funktsiooni saab aktiveerida/deaktiveerida.

sees/väljas

Eesmised ja külje andurid aktiveeruvad mootori käivitamisel automaatselt. Tagumised andurid aktiveeritakse, kui auto veereb tahapoole või tagurdamiskäik lülitatakse sisse.

P5-1507-PAS På-Av-Knapp

Funktsioon aktiveeritakse/deaktiveeritakse keskekraani funktsioonivaates.

Puudutage funktsioonivaates nuppu Parkimisabi.
Kui parkimise abi on aktiveeritud/deaktiveeritud, siis ilmub nupule vastavalt roheline/hall tuli.

Kui auto on varustatud parkimisabi kaamega, saab funktsiooni Park Assist Pilot aktiveerida/deaktiveerida ka vastava kaamera kuval.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?