Temperatuuri reguleerimine esiistme jaoks1

Temperatuuri saab seada esiistme kliimavööndite jaoks sobivale astmele2.
P5-1507–Climate–Buttons temperature
Kliimarea temperatuurinupud32.
Regulaatori avamiseks vajutage keskekraani kliimareall vasak- või parempoolset temperatuurinuppu.
P5-1507–Climate–Temperature regulation
Temperatuuri regulaatorid42.

Reguleerige temperatuuri ühel järgmisel viisil.

  • lohistage juhtnupp soovitud temperatuurini või
  • temperatuuri järkjärguliseks suurendamiseks/vähendamiseks vajutage nuppe +−.
Temperatuur muutub ja nupp näitab määratud temperatuuri2.

 Märkus

Soojendamist või jahutamist ei saa kiirendada tegelikult soovitud temperatuurist kõrgema või madalama temperatuuri valimisega.
  1. 1 Kahevööndilise kliima puhul ka tagaiste.
  2. 2 Käsitsi juhitava kliimaseadmega ei kuvata määratud kraade, kuvatakse ainult skaala.
  3. 3 Ühevööndilises kliimasüsteemis asub temperatuurinupp kesknupust paremal.
  4. 4 Ühevööndilises kliimasüsteemis on regulaator horisontaalne, mitte vertikaalne.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?