Kohanduva kiirusehoidiku ja möödasõiduabi piirangud

Möödasõiduabi funktsioon võib olla teatud olukordades piiratud.

 Hoiatus

Möödasõidu abisüsteemi kasutamisel peab juht pidama meeles, et tingimuste ootamatul muutumisel võib auto soovimatult kiirendada.

Seetõttu tuleks teatud olukordi vältida, nt kui:
  • auto läheneb ärapööramise kohale, mis on samas suunas, kus tavaliselt toimuks möödasõit;
  • eesolev sõiduk aeglustab enne, kui juhi sõiduk on jõudnud möödumisrajale;
  • möödumisrajal liiklus aeglustub;
  • parempoolse rooliga autoga sõidetakse vasakpoolse liiklusega riigis (või vastupidi).

Selliste olukordade vältimiseks lülitage ACC1 ajutiselt ooterežiimi.

  1. 1 Adaptive Cruise Control

Kas sellest oli abi?