Seisukütteseade*

Kui auto eelsoojenduse funktsioon on aktiveeritud, soojendab seisukütteseade enne sõitma hakkamist vastavalt vajadusele salongi.

Seisukütteseade on auto kütteseadme üks kahest alamfunktsioonist. Kütteseade asub mootoriruumis.

P6-1746-XC40-DIM tell tale symbol pre-heater

Kui seisukütteseade on aktiveeritud, süttib juhiekraanil vastav sümbol.

 Märkus

Kui kütteseade töötab, võib auto esiosa alt suitsu eralduda ja kosta madalat undamist. Auto tagaosast võib kosta kütusepumba tiksumist. See on täiesti normaalne.

Seisukütteseade käivitub automaatselt, kui eelsoojenduse funktsioon* on aktiveeritud ja salongi on vaja soojendada.

See lülitub automaatselt välja, kui määratud taimeri või kütteseadme maksimaalne käitusaeg on ületatud või auto taaskäivitatakse.

Soojendi maksimaalne tööaeg on 40 minutit.

 Märkus

Kui peate kütteseadet kasutama, siis veenduge, et auto tavakütusepaagis oleks piisavalt kütust.

Kui peate kütteseadet kasutama, siis veenduge, et käivitusaku oleks piisavalt laetud.

 Oluline

Seisukütteseadme korduv kasutamine koos lühikeste sõitudega võib akut tühjendada ja raskendada käivitamist.

Kui kütteseadet kasutatakse regulaarselt, tuleb autoga sõita sama kaua, kui kütteseadet on kasutatud. Nii tagate, et aku laetakse sama koguse energiaga, mida seisukütteseade on tarbinud. Seisukütteseadet kasutatakse korraga kuni 30 minutit.

 Hoiatus

Kui autol on kütteseade*, siis ärge eelsoojendust kasutage.

  • Ventileerimata siseruumides. Kütteseadme käivitamisel võivad eralduda heitgaasid.
  • Plahvatusohtlikes piirkondades ja kergesti süttivate materjalide läheduses. Kütus, gaas, pikad rohulibled, saepuru jne võib süttida.
  • Kui kütteseadme väljalaskesüsteem võib olla blokeeritud. Näiteks auto esiosa all olev sügav lumi võib kütteseadme ventilatsiooni takistada.

Pidage meeles, et eelsoojenduse võib käivitada taimer, mille saab pikka aega ette seadistada.

 Hoiatus

Kui tunnete kütuse lõhna, näete ebatavaliselt palju suitsu või kostab seisukütteseadmest tavatut müra, lülitage kütteseade välja ja eraldage võimaluse korral kaitse. Volvo soovitab parandamiseks ühendust võtta volitatud Volvo teenindusega.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?