Kohanduva kiirushoidja deaktiveerimine/taasaktiveerimine

Kohanduva kiirushoidiku (ACC/1) saab ajutiselt välja lülitada ning ooterežiimi asetada. Hiljem saab kiirushoidiku uuesti sisse lülitada.

Kohanduva kiirushoidja deaktiveerimine ja ooterežiimi lülitamine

P5-1507-ACC hastighet
MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.
Kohanduva kiirushoidja ajutiseks väljalülitamiseks ja selle ooterežiimi lülitamiseks toimige järgmiselt.
Vajutage roolil nuppu P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V (2).

Salvestatud kiirus spidomeetri keskel muutub BEEŽIST HALLIKS ning ajaperioodi näidik ja sihtsõiduki sümbol lülitatakse välja (kui on sisse lülitatud).

 Hoiatus

 • Kui adaptiivne kiirushoidik on ooterežiimis, peab juht sekkuma ja valima ise nii sobiva kiiruse kui ka kauguse eesolevast sõidukist.
 • Kui adaptiivne kiirushoidik on ooterežiimis ja auto jõuab eesolevale sõidukile liiga lähedale, hoiatab juhti lühikesest vahemaast pikivahe hoiatuse funktsioon.

Ooterežiim juhi sekkumisel

Kohanduv kiirushoidik on ajutiselt välja lülitatud ja ooterežiimis juhul kui:
 • juht vajutab pidurit.
 • käigukang liigutatakse asendisse N.
 • juht kasutab salvestatud kiirusest suuremat kiirust rohkem kui 1 minuti vältel.
 • siduripedaal on ligikaudu 1 minuti jooksul alla vajutatud – kehtib manuaalkäigukastiga autodele.

Sõidukiiruse ajutine suurendamine näiteks möödasõiduks ei mõjuta püsikiirushoidiku seadeid – viimati salvestatud sõidukiirus taastub, kui gaasipedaal vabastatakse.

Automaatne ooterežiim

Kohanduv kiirushoidik sõltub muudest süsteemidest, nt elektroonilisest stabiilsussüsteemist ESC2. Kui üks neist muudest süsteemidest lakkab töötamast, lülitub ka kohanduv kiirushoidik automaatselt välja.

 Hoiatus

Automaatses ooterežiimis hoiatatakse juhti helisignaaliga ja juhiekraanil kuvatakse teade.
 • Juht peab seejärel muutma auto kiirust, vajaduse korral vajutama pidurit ja säilitama teistest sõidukitest ohutu vahemaa.
Automaatne ooterežiimile minek toimub järgmistel juhtudel:
 • juhul kui kiirus on väiksem kui 5 km/h (3 mph) ja ACC ei suuda tuvastada, kas vaadeldava objekti näol on tegemist seisva sõidukiga või mõne muu objektiga, nagu lamav politseinik.
 • kui kiirus on alla 5 km/h (3 mph) ja sihtsõiduk ära keerab, mille tõttu ei ole funktsioonil ACC enam järgitavat autot.
 • kiirus on alla 30 km/h (20 miili tunnis) - kehtib ainult manuaalkäigukastiga autodele.
 • juhiukse avamisel.
 • juht avab turvavöö.
 • pöörete arv on liiga madal/kõrge.
 • ühel või mitmel rattal kaob veojõud.
 • piduri temperatuur on kõrge.
 • parkimispidur on peal.
 • kaamera ja radar on kaetud näiteks lörtsi või tugeva vihmaga (kaamera lääts/raadiolained on tõkestatud).

Kohanduva kiirusehoidiku taasaktiveerimine ooterežiimist

P5-1507-ACC hastighet
MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.
ACC taasaktiveerimine ooterežiimist.
Vajutage roolil nuppu P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Återuppta hastighet (1).
Seejärel seadistatakse kiirus hiljuti määratud väärtusele.

 Hoiatus

Kiiruse taastamisel roolil oleva nupuga P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Återuppta hastighet võib kiirus järsku oluliselt suureneda.
 1. 1 Adaptive Cruise Control
 2. 2 Electronic Stability Control

Kas sellest oli abi?