Eessõitja muutmine funktsiooniga Pilot Assist

Koos automaatkäigukastiga suudab Pilot Assist teatud kiirustel muuta eessõitjat.

Eessõitja muutmine

P5-1507-ACC RadarSensorTargetChange
Kui eesolev sõiduk teeb ootamatu pöörde, võib ees olla seisev liiklus.

Kui Pilot Assist järgib ees liikuvat sõidukit aeglasemal kiirusel kui 30 km/h (20 mph) ja eessõitja lülitub ümber liikuvast sõidukist paigal seisvale sõidukile, pidurdab Pilot Assist sõidukit.

 Hoiatus

Kui Pilot Assist järgib eesoleva auto sõidukiirust kiirusel üle 30 km/h (20 mph), ja järgimine läheb üle liikuvalt autolt seisvale autole, siis ignoreerib Pilot Assist seisvat autot ja jätkab sõitu salvestatud kiirusega.

  • Juht peab sel juhul ise sekkuma ja pidurdama.

Automaatne ooterežiim eessõitja vahetudes

Pilot Assist lülitatakse välja ja siseneb ooterežiimi järgmistel juhtudel.
  • juhul kui kiirus on väiksem kui 5 km/h (3 mph) ja Pilot Assist ei suuda tuvastada, kas vaadeldava objekti näol on tegemist seisva sõidukiga või mõne muu objektiga, nt lamava politseinikuga.
  • kui kiirus on alla 5 km/h (3 mph) ja sihtsõiduk ära keerab, mille tõttu ei ole funktsioonil Pilot Assist enam järgitavat autot.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?