Funktsiooni Pilot Assist piirangud

Funktsioon Pilot Assist võib olla teatud olukordades piiratud.

Pilot Assist rakendus aitab juhti erinevates situatsioonides. Siiski on ümbritsevatest esemetest piisava kauguse hoidmisel ning õige raja hoidmisel siiski vastutajaks juht.

 Hoiatus

Teatud oludes ei pruugi funktsiooni Pilot Assist roolimisabi juhti õigel viisil aidata või võib automaatselt välja lülituda. Sellisel juhul ei ole funktsiooni Pilot Assist kasutamine soovitatav. See võib juhtuda näiteks järgmiste olude puhul:
 • rajatähistused on kulunud või puuduvad või ristuvad;
 • radade piirid on ebaselged, näiteks radade lahknemisel või ühinemisel või väljasõitudel või mitmesuguste märgistuste korral;
 • kui maanteel või maantee lähedal on servad või muud jooned rajatähistuste asemel, näiteks kõnniteeservad, maapinnakatte parandused, tõkete servad, teeääred või tugevad varjud;
 • rada on kitsas või käänuline;
 • rajad on konarlikud või auklikud.
 • ilmaolud on halvad, nt esineb vihma-, lumesadu, udu, lobjakas või halbadest valgustingimustest tulenev halb nähtavus, tagantvalgustus, märg teekate jne.
Juht peaks ka teadma, et süsteemil Pilot Assist on järgmised piirangud.
 • Kõnniteeserva, teepiirdeid ja ajutisi takistusi (liikluskoonuseid, ohutuspiirdeid jne) ei tuvastata. Lisaks võib süsteem neid pidada rajatähistuseks, millega kaasneb auto ja takistuse kokkupuuteoht. Juht peab ise veenduma, et auto asub nimetatud takistusest ohutus kauguses.
 • Kaamera ja radarandur ei suuda liiklustingimustes kõiki esineda võivaid objekte ja takistusi, nt löökauke, ajutisi täielikult või osaliselt teed blokeerivaid takistusi või objekte tuvastada.
 • Pilot Assist ei "näe" jalakäijaid, loomi jne.
 • Soovitatud roolimissisendil on piiratud mõju, mis tähendab, et see ei aita juhil iga kord autot juhtida ega raja piires hoida.
 • Pilot Assist lülitatakse välja, kui roolivõimendi toimib vähendatud võimsusega, nt ülekuumenemise tõttu toimuva jahutuse ajal (vt jaotist „Kiirusest sõltuv juhtimisjõud“).

Juhil on alati võimalik Pilot Assist määratud rooli asendit soovitud suunas pööramisega parandada või täiustada.

Järsud tõusud ja/või suur koorem

Pidage meeles, et Pilot Assist on ennekõike mõeldud tasasel teel sõitmiseks. Järsu langusega teel sõites võib funktsioonil tekkida raskusi õige pikivahe hoidmisega eesliikuva sõidukiga – sellisel juhul tuleb olla eriti tähelepanelik ja valmis pidurdama.

 • Ärge kasutage funktsiooni Pilot Assist rasket koormat või haagist vedades.

 Märkus

Süsteemi Pilot Assist ei saa aktiveerida, kui auto elektrisüsteemiga on ühendatud haagis, jalgrattahoidik või muu sarnane seade.

Muud

 • Sõidurežiimi Off Road ei saa valida, kui funktsioon Pilot Assist on aktiivne.

 Märkus

Funktsioon kasutab auto kaamerat, millel on teatud üldised piirangud, vt jaotist "Kaamera piirangud".

 Märkus

Funktsioon kasutab auto andurit, millel on teatud üldised piirangud, vt jaotist "Radari piirangud".

Kas sellest oli abi?