Tulefunktsioonide reguleerimine keskekraanil

Keskekraanil saab reguleerida ja aktiveerida mitut tulefunktsiooni, näiteks aktiivset kaugtuld, turvalise kojujõudmise valgustust ja lähenemisvalgustust.
Vajutage ülavaates Seaded.
Vajutage My CarTuled ja valgustus.
Vali Välisvalgustus või Sisevalgustus.

Kas sellest oli abi?