Pilot Assist ja kokkupõrkeohu hoiatus

Kokkupõrkeohu hoiatus

P5-1617-v54x-CitySafety Princip m Koll-varning
Kokkupõrkehoiatuse heli ja sümbol1.
  1. P5-Icon red circle 1Kokkupõrkeohu helisignaal
  2. P5-Icon red circle 2Kokkupõrkeohu hoiatussignaal
  3. P5-Icon red circle 3Vahemaa mõõtmine kaamera ja radariüksusega

Pilot Assist kasutab umbes 40% jalgpiduri võimsusest. Kui autot peaks pidurdama järsemalt, kui Pilot Assist seda võimaldab, ent juht ei tee seda, lülituvad sisse märgutuli ja helisignaal. See annab juhile teada, et vaja on kiiresti tegutseda.

 Hoiatus

Pilot Assist annab hoiatuse ainult sõidukite kohta, mille kaamera- ja radarisüsteem tuvastati ─ seetõttu ei pruugita hoiatust edastada või võib see viibida.
  • Ärge kunagi oodake hoiatust, vaid pidurdage alati vastavalt vajadusele!
  1. 1 Joonis on illustreeriv, osad võivad olenevalt auto mudelist erineda.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?