Tuuleklaasi puhastiharjad teenindusasendis

Esiklaasi klaasipuhastajad tuleb näiteks väljavahetamiseks suunata hooldusasendisse (vertikaalasend).
P5-1507-Service position wiper blades
Tuuleklaasi puhastiharjad teenindusasendis.

Selleks et tuuleklaasi puhastiharju oleks võimalik vahetada, puhastada või tõsta (näiteks jää eemaldamiseks tuuleklaasilt), peavad need olema hooldusasendis.

 Oluline

Enne klaasipuhasti harjade seadmist tööasendisse veenduge, et need ei ole kinni külmunud.

Hooldusrežiimi aktiveerimine/deaktiveerimine

Hooldusrežiimi saab aktiveerida/deaktiveerida, kui auto seisab paigal ja tuuleklaasi puhastid on välja lülitatud. Hooldusrežiimi saab aktiveerida/inaktiveerida keskekraani funktsioonivaate kaudu.

P5-1507-Serviceposition-button

Vajutage nuppu Klaasipuhasti hooldusasend. Kui teenindusasend on aktiivne, süttib nupu märgutuli. Aktiveerimisel liiguvad klaasipuhastid üles. Hooldusrežiimi deaktiveerimiseks vajutage uuesti nuppu Klaasipuhasti hooldusasend. Kui teenindusasend on deaktiveeritud, kustub nupu märgutuli.

Klaasipuhastid väljuvad hooldusasendist ka järgmistel juhtudel.

  • Tuuleklaasi puhastamine on aktiveeritud.
  • Tuuleklaasi pesu on aktiveeritud.
  • Vihma andur on aktiveeritud.
  • Autoga sõidetakse minema.

 Oluline

Kui tööasendis olevad klaasipuhastid on tuuleklaasilt üles klapitud, tuleb need enne puhastamise, pesemise või vihmaanduri käivitamist ja enne sõidu alustamist tuuleklaasile tagasi alla klappida. See on vajalik mootoriruumi kaane värvi kriimustamise vältimiseks.

Kas sellest oli abi?