Roolimisabi kokkupõrkeohu korral

Funktsiooni Kokkupõrke vältimise abi ülesanne on aidata juhil vähendada auto soovimatut sõidurajalt väljumise ohtu ja/või kokkupõrkeohtu teise sõiduki või takistusega, roolides auto selle sõidurajale tagasi ja/või keerates kõrvale.
Funktsioon Kokkupõrke vältimise abi koosneb kahest alamfunktsioonist.
  • Roolimisabi rajalt kõrvalekaldumise ohu korral
  • Roolimisabi vastutuleva sõidukiga kokkupõrke ohu korral
Pärast aktiveerumist teavitatakse juhti sellest teatega:
  • Kokkupõrke vältimise abi Autom. sekkumine

 Märkus

Juht peab alati otsustama, kui palju auto peab pöörama – auto ei võta kunagi juhtimist täielikult üle.

Kas sellest oli abi?