Rakenduse Android Auto* kasutamine

Rakenduse Android Auto kasutamiseks peab auto USB-pesasse olema ühendatud telefon.

Esimest korda ühendatud i Android

Ühendage Android-telefon USB-pesasse. Kui autos on kaks USB-pesa, tuleb kasutada valge raamiga pesa.
Lugege hüpikaknas kuvatavat teavet ja vajutage nuppu OK.
Vajutage rakenduste vaates Android Auto.
Lugege tingimused ja nõuded läbi ning vajutage ühendamiseks Luba.
Avatakse alamvaade koos Android Auto-ga, samuti kuvatakse ühilduvad rakendused.
Vajutage soovitud rakendusel.
Rakendus käivitatakse.

Varasemalt ühendatud Android

Ühendage telefon USB sisendisse.
Kui valitakse automaatse käivituse säte, kuvatakse telefoni nimi.
Puudutage telefoni nime; avaneb Android Auto alamvaade ja kuvatakse ühilduvad rakendused.
Kui automaatne käivitus ei ole valitud, siis avage Android Auto rakenduste kuvast.
Avatakse alamvaade koos Android Auto-ga, samuti kuvatakse ühilduvad rakendused.
Vajutage soovitud rakendusel.
Rakendus käivitatakse.

Kui samast alamvaatest avatakse mõni teine rakendus, töötab Android Auto taustal edasi. Selleks, et Android Auto-d uuesti alamvaates kuvada, vajutage rakenduste kuvas Android Auto ikoonile.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?