Liiklusmärkide teave koos kiirushoiatuse ja sätetega

RSI1 alamfunktsioon Kiirusepiirangu hoiatus on valitav – juht saab selle Sisse või Välja lülitada.

Kiirusepiirangu hoiatus hoiatab juhti kehtiva kiirusepiirangu või määratud kiirusepiirangu ületamisel. Kui juht ei vähenda kiirust, siis hoiatust korratakse.

P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol 90kmh

Kiirushoiatus kuvatakse juhiekraanil lubatud piirkiirust tähistava sümboli2 abil, mis selle kiiruse ületamisel mõni aeg vilgub.

P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol fartkamera

Kaamera teabele vastava kiirusepiirangu ületamisel antakse alati kiirushoiatus.

Sätted

Kiirushoiatuse piiri muutmine

Juht saab valida hoiatuse saamise ettenähtud kiirusest suuremal kiirusel.

Kiirushoiatuse piiri valimiseks tehke järgmist.
Valige keskekraani ülakuvas SeadedMy CarIntelliSafeRoad Sign Information.
Valige Kiirusepiirangu hoiatus.
Funktsioon aktiveeritakse ja kuvatakse kiiruspiirangu valits.
Reguleerige kiirushoiatuse piiri, vajutades ekraanil üles-/allanoolt.
P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol fartkamera

Pidage meeles, et kui juhiekraanil kuvatakse kiiruskaamera sümbol, ei arvesta funktsioon kiirushoiatuse andmise piirangu muudatusega.

Helilised hoiatused sees/väljas

Koos kiirushoiatusega on võimalik saada ka heliline hoiatus.

Helilise hoiatuse seadistust saate muuta järgmiselt.
Valige keskekraani ülakuvas SeadedMy CarIntelliSafeRoad Sign Information.
Valige / tühistage valik Liiklusmärgi hoiatussignaal helihoiatuse aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.

Aktiveeritud Liiklusmärgi hoiatussignaal hoiatab juhti ka juhul, kui üritatakse sõita vastassuunas / keelatud alale.

  1. 1 Road Sign Information
  2. 2 Liiklusmärgid sõltuvad kasutusriigist – juhiste joonisel on toodud vaid üks näide.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?