Kliimaseadme häälega juhtimine1

Kliimaseadme hääljuhtimiskäsud, nt temperatuuri muutmiseks, istmesoojenduse* aktiveerimiseks või ventilaatori puhumistaseme muutmiseks.
Vajutage P5–1507–Voice control button ja lausuge üks järgmistest käsklustest.
 • "Climate" – käivitab kliimaseadme dialoogiakna ja kuvab käskude näited.
 • "Set temperature to X degrees" ─ määrab soovitud temperatuuri.
 • "Raise temperature"/"Lower temperature" ─ suurendab/vähendab temperatuuriseadet ühe astme võrra.
 • "Sync temperature" – sünkroonib auto kõigi kliimavööndite temperatuurid juhipoolse temperatuuri alusel.
 • "Air on feet"/"Air on body" ─ avab soovitud õhuvoolu.
 • "Air on feet off"/"Air on body off" ─ sulgeb soovitud õhuvoolu.
 • "Set fan to max"/"Turn off fan" ─ määrab õhuvoolu seadeks Max/Off.
 • "Raise fan speed"/"Lower fan speed" ─ suurendab/vähendab ventilaatori taset ühe astme võrra.
 • "Turn on auto" ─ aktiveerib automaatse kliima reguleerimise.
 • "Air condition on"/"Air condition off" ─ aktiveerib/inaktiveerib kliimaseadme.
 • "Recirculation on"/"Recirculation off" ─ aktiveerib/inaktiveerib õhuringluse.
 • "Turn on defroster "/"Turn off defroster" ─ aktiveerib/deaktiveerib akende ja küljepeeglite soojenduse.
 • "Turn on max defroster"/"Turn max defroster off" ─ aktiveerib/inaktiveerib maksimaalse sulatuse.
 • "Turn on electric defroster"/"Turn off electric defroster" ─ aktiveerib/inaktiveerib tuuleklaasisoojenduse*.
 • Turn on rear defrosterTurn off rear defroster ─ aktiveerib/inaktiveerib tagaakna ja küljepeeglite soojenduse.
 • "Turn steering wheel heat on"/"Turn steering wheel heat off" ─ aktiveerib/inaktiveerib roolisoojenduse*.
 • "Raise steering wheel heat"/"Lower steering wheel heat" ─ suurendab/vähendab roolisoojenduse seadet* ühe astme võrra.
 • "Turn on seat heat"/"Turn off seat heat" ─ aktiveerib/inaktiveerib istmesoojenduse*.
 • "Raise seat heat"/"Lower seat heat" ─ suurendab/vähendab istmesoojenduse seadet* ühe astme võrra.
 • "Turn on seat ventilation"/"Turn off seat ventilation" ─ aktiveerib/inaktiveerib istmeventilatsiooni*.
 • "Raise seat ventilation"/"Lower seat ventilation" ─ suurendab/vähendab istmeventilatsiooni seadet* ühe astme võrra.
 1. 1 Kehtib teatud mudelitel.
 2. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?