Tasemekontroll* ja tõukeleevendi

Taset ja tõukeleevendust reguleeritakse autos automaatselt.

Tõukeleevendi (Four-C)*

Tõukeleevendi kohandub vastavalt valitud sõidurežiimile ja auto kiirusele. Tõukeleevendi on enamasti seadistatud mugavaks sõiduks ja seda reguleeritakse kogu aeg vastavalt teekattele, auto kiirendusele, pidurdamisele ja kurvidele.

Sümbolid ja teated juhiekraanil

TähisTeadeSpetsifikatsioon
P6-1746-XC40-DIM soul symbol suspension

Vedrustus

Välja lülitatud kasutaja poolt

Kasutaja on tasemekontrolli käsitsi välja lülitanud.
P6-1746-XC40-DIM soul symbol suspension

Vedrustus

Ajutiselt vähendatud jõudlus

Tasemekontrolli jõudlus on süsteemi liigse kasutamise tõttu ajutiselt vähenenud. Kui seda sõnumit kuvatakse sageli (nt mitu korda nädalas), võtke ühendust teenindusega1.
P6-1746-XC40-DIM soul symbol suspension amber lining

Vedrustus

Vajab hooldust

On tekkinud rike. Minge esimesel võimalusel teenindusse1.
P6-1746-XC40-DIM soul symbol suspension red lining

Vedrustuse rike

Peatu ohutult

On tekkinud kriitiline rike. Peatage auto ohutult ja laske see teenindusse1 pukseerida.

P6-1746-XC40-DIM soul symbol suspension amber lining

Vedrustus

Aeglustage Sõiduk liiga kõrge

On tekkinud rike. Kui teade kuvatakse sõitmise ajal, võtke ühendust teenindusega1.
P5-1617-XC90-DIM soul symbol height adjustment

Vedrustus

Autom. reguleerimine, auto tase

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?