Diisel

Diisel on kütuse liik, mis on mõeldud diiselmootoriga autodele.

Kasutage ainult tuntud tootjate diislikütust. Ärge kasutage kunagi kahtlase kvaliteediga kütust. Diislikütus peab vastama standardile EN 590 või SS 155435. Diiselmootorid on tundlikud kütuses sisalduvate saasteainete, näiteks suure koguse väävliosakeste ja metallide suhtes.

Identifikaator

Identifikaator, mis vastab CEN-i standardile EN16942, paikneb tankeklapi siseküljel ning see esitatakse hiljemalt 2018. aasta lõpuks ka vastavatel kütusepumpadel ja tankeotsikutel terves Euroopas.

See on identifikaator, mis kehtib Euroopas praeguse standardse kütuse kohta. Diiselmootoriga autodes tohib kasutada järgmiste identifikaatoritega diislit:

P5-1646-x90-Sticker B7 for diesel

B7 on diisel, milles on maksimaalselt 7 mahuprotsenti rasvhapete metüülestreid(FAME).

Madalatel temperatuuridel (alla 0 °C (32 °F)) võib diislikütuses tekkida parafiinsade, mis võib tekitada süüteprobleeme. Müüdava kütuse kvaliteet peab vastama aastaajale ning kliimavööndile, kuid ekstreemsetes tingimuses, vana kütuse ning ilmatingimuste järskude muudatuste puhul võib parafiinsade siiski tekkida.

Kondensaadi teke kütusepaagis väheneb, kui paaki täis hoida.

Kütuse juurdevalamisel kontrollige, kas kütuse täitetoru ümbrus on puhas. Vätige kütuse sattumist värvitud pinnale. Pese värvile sattunud kütus pesuaine ja veega maha.

 Oluline

Diiselkütus peab vastama järgmistele standarditele:

  • EN 590 ja/või SS 155435
  • ning selle väävlisisaldus ei tohi ületada 10 mg/kg
  • ja maksimaalne sisaldus tohib olla 7 mahuprotsenti FAME1 (B7).

 Oluline

Diisli tüüpi kütused, mida ei tohi kasutada:

  • Erilisandid
  • Laevade diislikütus
  • Masuut
  • FAME2 ja taimeõli.

Need kütused ei vasta Volvo soovitustele ja põhjustavad mootori suuremat kulumist ja kahjustusi, mida Volvo garantii ei kata.

  1. 1 Rasvhappe metüülester
  2. 2 Lubatud on diislikütus, mille maksimaalne sisaldus on 7 mahuprotsenti FAME (B7).

Kas sellest oli abi?