Ventilaatori kiiruse reguleerimine esiistme jaoks1

Ventilaatorile saab esiistme jaoks määrata mitu automaatselt reguleeritavat2 kiirust.
P5-1507–Climate–Buttons fan
Kliimakuval olevad ventilaatori juhtnupud.
Avage kliimavaade keskekraanil.
Valige soovitud tase: Off, 1-5 või Max.
Valitakse ventilaatori kiirus ja valitud taseme nupud süttivad.

 Oluline

Kui ventilaator on täielikult välja lülitatud, siis kliimaseade ei tööta ja aknad võivad seest uduseks muutuda.

 Märkus

Kliimasüsteem reguleerib õhuvoolu valitud ventilaatoritaseme ulatuses vastavalt vajadusele automaatselt. See tähendab, et ventilaatori kiirust võib muuta ka siis, kui ventilaatoritase jääb samaks.3
  1. 1 Kahevööndilise kliima puhul ka tagaiste.
  2. 2 Ainult elektroonilise kliimaseadmega.
  3. 3 Ainult elektroonilise kliimaseadme korral.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?