Liiklusmärkide teave koos kiiruskaamerate teabega

Rakendustega RSI1 ja Sensus Navigation* auto saab juhiekraanil teada anda eesolevast kiiruskaamerast.
P5-1519-XC90H-RSI med Fartkamera
Kiiruskaamera teave juhiekraanil2.
P5-1519-Trafikskyltsinfo Symbol fartkamera

Kui kiirushoiatuse funktsioon on aktiveeritud ja auto ületab tuvastatud kiiruspiirangu, antakse kiirushoiatus, kui juht kiiruskaamerale läheneb. Sel juhul peab vastava piirkonna navigeerimiskaart sisaldama kiiruskaamerate teavet.

Lisateavet kiirushoiatuste ja kiiruskaamerate kohta vt jaotisest „Liiklusmärkide teave koos kiirushoiatuse ja seadistamisega” ja „Liiklusmärkide tuvastamise funktsiooni piirangud”.

 Märkus

  • Ettenähtud kiiruse ületamisel hoiatava helisignaali esitamiseks peab funktsioon Kiirusepiirangu hoiatus olema aktiveeritud ja alamfunktsioon Liiklusmärgi hoiatussignaal olema määratud seadele Sees. Hoiatav helisignaal kõlab siis, kui auto kiirus ületab juhiekraanil funktsiooni RSI kuvatud kiirust.
  • Navigeerimiskaartidel kuvatav kiiruskaamerate teave pole kõikides riikides/piirkondades saadaval.
  1. 1 Road Sign Information
  2. * Lisavarustus/tarvik.
  3. 2 MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist ja riigist/piirkonnast.

Kas sellest oli abi?