Bluetoothi ühendusega telefoni eemaldamine

Telefoni saab registreeritud Bluetooth-seadmete loendist eemaldada.
Vajutage ülavaates Seaded.
Vajutage SideBluetooth-seadmed.
Kuvatakse registreeritud Bluetooth-seadmete loend.
Puudutage eemaldatavat telefoni.
Puudutage valikut Eemalda seade ja kinnitage oma valik.
Telefon pole enam autos kasutamiseks registreeritud.

Kas sellest oli abi?