Automaatkäigukasti käiguasendid

Automaatkäigukasti puhul valib süsteem sõitmiseks kõige optimaalsema käigu. Käigukastil on ka manuaalse käiguvahetuse režiim.
P6-1746-XC40-Automatic gearshifter

Juhiekraanil näidatakse valitud käiku:

P, R, N, D või M.

Manuaalse käiguvahetusrežiimi puhul kuvatakse kasutatav käik.

Käiguvahetus

Käigukast on automaatne, kus käiguvahetus toimub elektrooniliselt, mitte mehaaniliselt. See tähendab hõlpsamat käiguvahetust ja selgemini eristuvat käiku.

Vahetage käiku, lükates vedruga käigukangi ette või taha või küljele käsitsi käiguvahetuseks.

P6-1746-XC40-Shift positions automatic gearbox

Käiguasendid

Parkimisasend – P

Parkimisasend aktiveeritakse käigukangi kõrval oleva P lülitiga.

Auto parkimisel või mootori käivitamisel valige asend P. Parkimisasendi valimisel peab auto seisma.

Parkimisasendist muu käiguasendi valimiseks vajutage piduripedaali, süüde peab olema asendis II.

Parkimiseks rakendage kõigepealt seisupidur ja seejärel valige parkimisasend.

 Hoiatus

Kallakul parkimisel kasutage alati seisupidurit. Automaatkäigukasti asend P ei ole kõigis parkimisoludes auto paigal hoidmiseks piisav.

 Märkus

Auto lukustamiseks ja alarmi sisselülitamiseks peab käigukang olema asendis P.

Abifunktsioonid

Süsteem valib käigu P järgmistel juhtudel automaatselt.

  • Auto lülitatakse välja käiguasendis D või R.
  • Juht avab turvavöö ja juhiukse, kui auto töötab ja valitud pole käik P.

Auto parkimiseks turvavööd kasutamata ja avatud uksega väljuge asendist P, valides uuesti R või D.

Tagurpidikäik – R

Tagurdamiseks valige asend R. Tagurdusasendi valimisel peab auto seisma.

Neutraalasend – N

Ühtegi käiku ei ole sisse lülitatud ja mootorit saab käivitada. Vajutage piduripedaalile, kui auto seisab ja käigukang on asendis N.

Käigukangi neutraalasendist mõnesse teise käiguasendisse viimiseks tuleb piduripedaal alla vajutada ja süüteasend peab olema II.

Sõitmine – D

D on tavaline sõiduasend. Käike lülitatakse automaatselt vastavalt kiirendusele ja kiirusele. Asendist R asendisse D lülitumiseks peab auto olema paigal.

Manuaalse käiguvahetuse režiim – M

Manuaalse käiguvahetuse režiimi saab valida sõidu suvalisel hetkel. Gaasipedaali vabastamisel pidurdab auto mootoriga.

Valige käsitsi käiguasend, liigutades käigukang asendist D tagasi. Juhiekraan kuvab, milline käik on parasjagu kasutusel.

  • Käigu ühe astme võrra üles vahetamiseks viige käigukang paremale asendisse + (pluss) ja seejärel vabastage.
  • Käigu ühe astme võrra alla vahetamiseks viige käigukang vasakule asendisse (miinus) ja seejärel vabastage.
  • Asendisse D naasmiseks lükake käigukang tahapoole.
P6-1746-XC40-Gear shift mode M in DIM
Manuaalse käiguvahetuse režiim juhiekraanil.

Kas sellest oli abi?