Radarseadme piirangud

Radariüksusel on teatud piirangud, mis omakorda piiravad neid funktsioone, mis üksust kasutavad.

Blokeeritud üksus

P5-1507-CitySafety Vindrutans kamera
Märgitud piirkonda ei tohi kleebiste, kile ja muude esemetega kinni katta.1.

Radariüksus on asetatud koos kaameraüksusega auto esiklaasi ülemise osa sisse.

 Oluline

Ärge kleepige ega asetage midagi tuuleklaasile anduri- ja kaamerasüsteemi ette või ümber – sellised esemed võivad kaamerast ja andurist olenevate süsteemide tööd häirida.

Seetõttu töötavad nende funktsioonid osaliselt, on täiesti välja lülitatud või edastavad ebatäpseid andmeid.

P5-1507-TabellSymbol "Se i-bok" 10x10

Kui juhiekraanil kuvatakse see tähis ja teade „Tuuleklaasi andur Andur blokeeritud, vt kasutusjuhendit”, tähendab see, et kaamera- ja radariüksus ei suuda tuvastada auto ees teisi sõidukeid, jalgrattureid, jalakäijaid ega suuri loomi ning auto kaamera- ja radaripõhised funktsioonid võivad olla häiritud, vähendatud, täielikult inaktiveeritud või reageerida valesti.

Järgmises tabelis on toodud näited kuvatava teate võimalikest põhjustest koos vastava tegevusega.
PõhjusTegevusjuhis
Kaamera ja radarüksuse ees olev tuuleklaasi pind on määrdunud või jää või lumega kaetud.Puhastage kaamera ja radarüksuse ees olev tuuleklaasi pind mustusest, jääst ja lumest.
Paks udu ja tugev vihm või lumi võivad radarisignaale või kaameravaadet blokeerida.Tegevus puudub. Mõnikord ei tööta üksus tugevas vihmas või lumes.
Teelt pärit vesi või lumi pritsib üles ja blokeerib radarisignaale või kaameravaadet.Tegevus puudub. Mõnikord ei tööta üksus väga märjal või lumisel teel.
Mustus on tuuleklaasi sisemise poole ja kaamera- ja radariüksuse vahel.Pöörduge autoteenindusse esiklaasis oleva anduriüksuse puhastamiseks – soovitame volitatud Volvo teenindust.

 Märkus

Jälgige, et kaamera- ja radarisüsteemi esine tuuleklaas oleks puhas.

Liikumiskiirus

Radari võime avastada eesolevaid sõidukeid väheneb oluliselt järgmistel juhtudel.
  • Eesliikuva auto liikumiskiirus erineb teie omast märkimisväärselt.

Piiratud vaateväli

Radaril on piiratud vaateväli. Mõnes olukorras teist sõidukit ei tuvastata või tuvastatakse eeldatust hiljem.

P5-1507-ACC Radarsensor reducerad-2
Radari vaateväli.
  1. P5-Icon red circle 1Mõnikord ei suuda radar avastada väga lähedal olevaid sõidukeid, nt auto ja eesoleva sõiduki vahele sõitvat sõidukit.
  2. P5-Icon red circle 2Väikeseid sõidukeid, nt mootorrattaid, ega sõidukeid, mis ei sõida sõiduraja keskel, võidakse mitte avastada.
  3. P5-Icon red circle 3Kurvides võib radar avastada vale sõiduki või kaotada avastatud sõiduki silmist.

Madalad haagised

P5-1507-ACC-Radarbegränsning Låga släp
Radari varju jäävad madalad haagised.

Madala haagise tuvastamine võib olla raske või ei pruugi üldse õnnestuda – seetõttu peab juht kohanduva püsikiirushoidja või funktsiooni Pilot Assist kasutamisel olema madala haagise taga sõites eriti ettevaatlik.

Kõrge temperatuur

Kaamera- ja radariüksuse võib väga kõrge temperatuuri juures ajutiselt about 15 minuter välja lülitada. Üksuse elektroonikaseadmete kaitsmiseks tuleks seda teha pärast mootori käivitamist. Kaamera- ja radariüksus lülituvad automaatselt uuesti sisse siis, kui temperatuur on piisavalt alanenud.

Kahjustatud esiklaas

 Oluline

Tuuleklaasil ühe kaamera või radari ees olevate mõrade, kriimustuste ja kivitäkete korral, mis on umbes 0,5 × 3,0 mm (0,02 × 0,12 tolli) suurused (või suuremad), tuleb esiklaasi vahetamiseks pöörduda teenindusse – soovitame volitatud Volvo teenindust.

Vahetamata jätmine võib halvendada kaamerat ja radarit kasutavate juhi abisüsteemide tööd.

Seetõttu töötavad nende funktsioonid osaliselt, on täiesti välja lülitatud või edastavad ebatäpseid andmeid.

Radarit kasutavate juhi tugisüsteemide tõrke, puuduliku või piiratud töö vältimiseks tuleb arvestada ka järgmist.
  • Volvo soovitab mitte remontida kaamera- ja andurisüsteemi esise ala pragusid, kriimustusi ega kivitäkkeid – selle asemel tuleb vahetada kogu tuuleklaas.
  • Enne tuuleklaasi vahetamist pöörduge volitatud Volvo teenindusse, et tagada õige tuuleklaasi tellimine ja paigaldamine.
  • Vahetamisel tuleb kasutada sama tüüpi, Volvo poolt heakskiidetud esiklaasipuhasteid.

 Oluline

Tuuleklaasi asendamisel tuleb kaamera- ja andurisüsteem teeninduses ümber kalibreerida, et tagada kõigi auto kaamerast ja anduritest olenevate süsteemide töö. Soovitame pöörduda volitatud Volvo teenindusse.
  1. 1 MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?