Auto käivitamine abiakuga

Kui aku on tühi, saab auto käivitada teisest akust tuleva vooluga.
ON HOLD_P6-1746-CMA-XC40-starter cable fixation points
Käivituskaabli ühenduskohad.

Autot abiakuga käivitades tuleb toimi lühiste ja muu kahju vältimiseks järgmiste juhiste kohaselt:

Lülitage auto elektrisüsteem süüteasendisse 0.
Veendu, et abikäivitusaku pinge on 12 V.
Kui abikäivitusaku on paigaldatud teise autosse - lülitage abistava auto mootor välja ja veenduge, et autod ei puutu kokku.
Ühenda punase käivituskaabli üks klamber abikäivitusaku plussklemmiga (1).

 Oluline

Ühenda käivituskaabel ettevaatlikult, vältides lühise tekitamist mootoriruumis.
Avage auto plussklemmi kate (2).
Ühendage punase käivituskaabli teine klamber auto plussklemmiga (2).
Ühenda musta käivituskaabli üks klamber abikäivitusaku miinusklemmiga (3).
Ühendage musta käivituskaabli teine klamber auto miinusklemmiga (4).
Kontrollige, kas käivituskaabli klambrid on korralikult kinnitatud, et käivitamise ajal ei tekiks sädemeid.
Käivitage abistava auto mootor ja laske sel mõni minut töötada tühikäigust veidi suuremal pöörete arvul, ligikaudu 1500 pööret/minutis.
Käivitage tühjenenud akuga auto mootor.

 Oluline

Ärge puutuge käivitamisel kaabli ja auto vahelisi ühendusi. Sädemete tekkimise oht.

Eemaldage käivituskaablid vastupidises järjekorras - kõigepealt must ja seejärel punane.

Veenduge, et musta käivituskaabli kumbki klamber ei puutu kokku auto/abiaku plussklemmi või punase käivituskaabli klambriga.

 Hoiatus

  • Akust võib eralduda väga plahvatusohtlikku gaasilist vesinikku. Käivitusjuhtme ebaõigel ühendamisel võib tekkida säde, millest võib piisata aku plahvatamiseks.
  • Ärge ühendage käivitusjuhtmeid kütusesüsteemi komponentide või liikuvate osadega. Olge kuumade mootoriosade juures ettevaatlik.
  • Aku sisaldab väävelhapet, mis võib tõsiseid põletusi tekitada.
  • Väävelhappe kokkupuutel silmade, naha või riietega pese kohe rohke veega. Kui hapet on silma pritsinud, pöörduda viivitamatult arsti poole.
  • Ärge suitsetage aku läheduses.

Kas sellest oli abi?