Kohanduva kiirushoidja aktiveerimine ja käivitamine

Juhul kui soovite kiirust ja pikivahet kontrollida, tuleb kohanduv kiirushoidik (ACC1) esmalt aktiveerida ning seejärel käivitada.

Kohanduva kiirushoidiku asetamine ooterežiimi

P5-1507-ACC På
MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.
Pärast mootori käivitamist käivitatakse kohanduva kiirushoidja ooterežiim. Selle asetamiseks aktiivsest režiimist ooterežiimi tehke järgmist.
Vajutage roolil nuppu ◀ (2) või ▶ (3) ja liikuge sümbolini/funktsioonini P5-1507- Symbol(i txt) farthållare 2 (4).
Kuvatakse sümbol ja kohanduv kiirushoidja viiakse ooterežiimi.

Kohanduva kiirushoidiku käivitamine/aktiveerimine

ACC käivitamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused.
  • Juhi turvavöö peab olema kinnitatud ja uks suletud.
  • Auto ees peab sobivas kauguses liikuma muu sõiduk (sihtsõiduk) või liikumiskiirus peab olema vähemalt 15 km/h (9 mph).
  • Manuaalkäigukastiga autode korral. Sõidukiirus peab jääma alla 30 km/h (20 miili tunnis).
P5-1507-ACC På
MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.
Kui kuvatakse sümbol/funktsioon P5-1507- Symbol(i txt) farthållare 2 (4), vajutage roolil nuppu P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V (1).
Kohanduv kiirushoidja käivitub, kehtiv liikumiskiirus talletatakse ja kuvatakse spidomeetri keskel.
P5-1519-xc90H-Symbol DA

Ajaintervalli kohandatakse funktsiooniga ACC eesoleva sõiduki suhtes üksnes siis, kui pikivahe sümbol näitab kaht sõidukit.

P5-1507-ACC Hastighet skillnad

Samaaegselt kuvatakse kiirusevahemik.

Suurem kiirus on salvestatud/valitud kiirus ning väiksem kiirus on eessõitva sõiduki (sihtmärgi) kiirus.

  1. 1 Adaptive Cruise Control

Kas sellest oli abi?