Privaatlukustuse aktiveerimine ja deaktiveerimine

Privaatlukustus aktiveeritakse keskekraani funktsiooninupuga ja valikulise PIN-koodiga.

 Märkus

Auto peab olema vähemalt süüterežiimis I, et privaatlukustusfunktsioon aktiveeruks.

Enne esmakordset kasutamist sisestage turvakood

Turvakood tuleb valida funktsiooni esmakordsel kasutamisel. Turvakoodi saab kasutada privaatlukustuse deaktiveerimiseks, kui valitud PIN-kood on kadunud või unustatud. Turvakood toimib kõigile privaatlukustusfunktsioonidele seatud PIN-koodide PUK-koodina.

Hoidke turvakoodi turvalises kohas.

Turvakoodi loomiseks tehke järgmist.

Vajutage funktsioonivaates privaatlukustuse nuppu.

P5-1646-x90-function button private locking
Kuvatakse hüpikaken.
Sisestage soovitud turvakood.
Turvakood salvestatakse. Privaatsusluku funktsioon on nüüd aktiveerimiseks valmis.

Kui süsteem on nullitud, tuleb ülal kirjeldatud toimingut korrata.

Privaatlukustuse aktiveerimine

Vajutage funktsioonivaates privaatlukustuse nuppu.

P5-1646-x90-function button private locking
Kuvatakse hüpikaken.

Sisestage tagaluugi luku avamiskood ja vajutage nuppu Kinnita.

Tagaluuk on lukus. Lukustamise kinnitamiseks süttib funktsioonivaates nupu kõrval roheline näidik.

Privaatlukustuse väljalülitamine

Vajutage funktsioonivaates privaatlukustuse nuppu.

P5-1646-x90-function button private locking
Kuvatakse hüpikaken.
Sisestage lukustamisel määratud kood ja valige Kinnita.

Tagaluuk on lukust avatud. Lukust avamise kinnitamiseks roheline näidik funktsioonivaates nupu kõrval kustub.

 Märkus

Kui PIN-kood on kadunud/unustatud või olete sisestanud vale PIN-koodi üle kolme korra järjest, saab privaatlukustuse inaktiveerimiseks kasutada turvakoodi.

 Märkus

Kui privaatlukustus on aktiveeritud ja auto avatakse lukust teenuse Volvo On Call* või rakenduse Volvo On Call* kaudu, lülitub privaatlukustus automaatselt välja.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?