Aknatõstukid

Aknatõstukeid saab reguleerida juhtpaneelidega igal vastaval uksel. Juhiuksel on juhtnupud kõikide akende reguleerimiseks ja lapseluku aktiveerimiseks.

P6-1746-XC40-Driver door control panel
Juhiukses olev juhtpaneel.
  1. P5-Icon red circle 1Elektrilised lapselukud*, mis inaktiveerivad juhtnupud tagumistel ustel, et hoida ära uste või akende avamine auto seest.
  2. P5-Icon red circle 2Tagaakende juhtnupud.
  3. P5-Icon red circle 3Esiakende juhtnupud.

Elektrilistel akendel on muljumiskaitse. Kui muljumiskaitses tekib rike, saab katsetada lähtestamisjada.

 Hoiatus

Lapsed, muud autos viibijad ja esemed võivad liikuvate osade vahele kinni jääda.

  • Akende liikumist tuleb kogu aeg jälgida.
  • Ärge lubage lastel nuppudega mängida.
  • Ärge kunagi jätke lapsi üksi autosse.
  • Lülitage elektriakende vool alati välja: seadke auto elektrisüsteem süüteasendisse 0 ja võtke kaugjuhtpult kaasa, kui autost lahkute.
  • Ärge kunagi pange läbi akende objekte ega kehaosi, isegi siis, kui auto elektrisüsteem on täielikult lahti ühendatud.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?