Adaptiivne püsikiirushoidik*

Kohanduv kiirushoidik (ACC1) aitab hoida juhil eesoleva sõidukiga ühtlast kiirust ja eelvalitud ajaintervalli.

Kohanduvat kiirushoidjat on väga mugav kasutada just pikkade vahemaade läbimisel kiirteedel ja pikkade sirgetega ühtlase liiklusvooluga maanteel.

P5-1507-CitySafety Princip
Kaamera ja radariüksus mõõdavad eesoleva sõiduki kaugust2.

Juht valib soovitud liikumiskiiruse ja pikivahe eespool sõitva sõidukiga. Kui kaamera ja radar tuvastavad teie ees aeglasemalt liikuva sõiduki, kohandatakse kiirust automaatselt, et säilitada määratud pikivahet. Kui tee on taas vaba, taastub auto valitud kiirus.

 Hoiatus

 • Adaptiivne kiirushoidik on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
 • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema (vt artikli lõpus olevaid linke).
 • Adaptiivne kiirushoidik ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

Kohanduv kiirushoidja reguleerib kiirust autot kiirendades ja pidurdades. Madala tooniga pidurdusheli kiiruse reguleerimise ajal on normaalne.

Kohanduva kiirusehoidiku eesmärgiks on kohandada kiirust sujuvalt. Äkilist pidurdust nõudvates olukordades peab juht ise pidurdama. See kehtib näiteks suurte kiiruseerinevuste korral või kui eesolev sõiduk pidurdab järsult. Radariüksuse töö piirangute tõttu võib pidurdamine viibida või üldse mitte toimuda.

Koos püsikiirushoidikuga toimides teevad pidurid tavaliselt vaikset müra. Kui radar ei tuvasta teie ees liikuvat sõidukit, säilitatakse juhi määratud ja salvestatud liikumiskiirust. Sama toimub siis, kui eesoleva sõiduki kiirus suureneb, ületades määratud kiirust.

Järgnev kehtib automaatkäigukastiga autodele.
 • Kohanduv kiirushoidja suudab järgida teist autot paigalseisust kuni kiiruseni 200 km/h (125 mph).
Järgnev kehtib manuaalkäigukastiga autodele.
 • Kohanduv kiirusehoidik suudab järgida teist autot kiirusel alates 30 km/h (20 miili tunnis) kuni kiiruseni ligikaudu 200 km/h (125 miili tunnis).

 Hoiatus

 • Adaptiivne püsikiirushoidik ei ole kokkupõrgete vältimise süsteem. Kui süsteem ei tuvasta eesolevat sõidukit, vastutab auto juhtimise eest alati juht.
 • Adaptiivne kiirushoidik ei pidurda autot, kui auto ees on inimesi või loomi, samuti näiteks väikeste sõidukite, näiteks jalgratta või mootorratta, korral. Samuti ei reageeri süsteem madalale haagisele, vastutulevale, aeglasele või liikumatule sõidukile ja objektile.
 • Ärge kasutage adaptiivset kiirushoidikut keerulistes olukordades, nagu linnaliikluses, ristmikel, libeda ajal, kui teel on palju vett või lobjakat, tugevas vihma-/lumesajus, halva nähtavuse korral, käänulisel või libedal teel.

 Oluline

Adaptiivse püsikiirushoidiku komponente võib hooldada ainult töökojas - soovitame pöörduda volitatud Volvo teenindusse.

Ülevaade

Reguleerimisnupud

P5-1617-ACC reglage
Funktsioonide nupud ja sümbolid2.
P5-Icon red circle 1P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Återuppta hastighet: aktiveerib kohanduva kiirushoidiku ooterežiimist ja taastab talletatud kiiruse
P5-Icon red circle 1P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp +: suurendab talletatud kiirust
P5-Icon red circle 2P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V: ooterežiimist - aktiveerib kohanduva kiirushoidiku ja talletab praeguse kiiruse
P5-Icon red circle 2P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V: aktiivsest režiimist - deaktiveerib / asetab kohanduva kiirushoidiku ooterežiimi
P5-Icon red circle 3Px-1717-Symbol 5x3,5-Rattknapp – (minus): vähendab talletatud kiirust
P5-Icon red circle 4Suurendab pikivahet ees oleva sõidukiga
P5-Icon red circle 5Vähendab pikivahet ees oleva sõidukiga
P5-Icon red circle 6Sihtsõiduki märgutuli: ACC tuvastas ees liikuva sõiduki ja järgib seda määratud pikivahega
P5-Icon red circle 7Pikivahet tähistav sümbol

 Märkus

Adaptiivse kiirushoidikuga* autodel saab valida kiirushoidiku ja adaptiivse kiirushoidiku vahel – vt jaotist "Vahetamine CC ja ACC vahel".

Juhi ekraan

P5-1507-ACC Mätargrafik
Sõidukiiruste näidud2.
 1. P5-Icon red circle 1Salvestatud kiirus
 2. P5-Icon red circle 2Ees liikuva sõiduki kiirus.
 3. P5-Icon red circle 3Teie auto kehtiv liikumiskiirus.

Liiklusoludest sõltuvate sümbolite eri kombinatsioonide nägemiseks vt jaotist "Kohanduva kiirushoidja sümbolid ja teated".

 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Adaptive Cruise Control
 3. 2 MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

Kas sellest oli abi?